Socialfaglig vejledning om corona

19-03-2020 af Thomas Lyhne

Ny hotline i Socialstyrelsen vejleder om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger om coronavirus håndteres på socialområdet.

Socialstyrelsen.dk er desuden ved at blive udbygget med nye sider om corona med gode råd og FAQ til fagpersoner på socialområdet.
Læs mere om hotlinen på socialstyrelsen.dk