Internationalt samarbejde

Socialstyrelsen deltager på internationalt plan i arbejdet med at udvikle klassifikation og terminologi på hjælpemiddelområdet i den internationale standardiseringsgruppe, ISO 9999. Dette arbejde forberedes og understøttes i en nordisk samarbejdsgruppe med deltagelse af alle fem nordiske lande.

Socialstyrelsen deltager i øvrigt i et europæisk database samarbejde som har til formål at skabe et informationssystem om hjælpemidler som en service til ældre og handicappede, deres pårørende og alle som arbejder inden for hjælpemiddelområdet. Arbejdet organiseres af EASTIN-foreningen, som Socialstyrelsen er medlem af.

Hjælpemiddelbasens produktoplysninger bliver derfor præsenteret på den europæiske portal EASTIN, hvorfra det er muligt at søge information fra i alt 8 europæiske hjælpemiddeldatabaser fra én og samme søgegrænseflade. EASTIN kan betjenes på alle europæiske sprog, og via EASTIN bliver information fra Hjælpemiddelbasen således tilgængeligt for et stort internationalt publikum.