English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Forum | Livshistorier i demensplejen - Min Livshistorie

Livshistorier i demensplejen - Min Livshistorie

16-02-2017 af Per Egebjerg (Min Livshistorie A/S)

Projektansøgning til satspuljeopslaget: Livshistorier i demensplejen(2017). Min Livshistorie har været på Christiansborg for at vise vort it-værktøj, og det kom der en masse godt ud af, bl.a. er der afsat 3,8 mio. kr. til Livshistorier i demensplejen. Dette giver gode muligheder for at igangsætter et ambitiøst projekt, hvor Min livshistorie implementeres. Dette finansieret af eksterne puljemidler. Til gavn for borgere, pårørende og medarbejdere.
I nedenstående præsenteres teksten fra aftaleparterne bag satspuljen:
2.5. Livshistorier i demensplejen
Livshistorier anvendes til at skabe et overblik over den enkelte persons liv på en systematisk måde. De kan hjælpe mennesker med demens til at erindre, og til at andre kan få viden om, hvem de er.
I Danmark er arbejdet med livshistorier på demensområdet meget udbredt. Der findes mange skabeloner, som kan anvendes af plejepersonalet til at understøtte brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Der findes derudover forskellige digitale værktøjer og apps, der kan understøtte udviklingen og formidlingen af livshistorier med tekst, billeder, video og musik på en computer eller iPad. Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes en pulje til at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, herunder vejledning af medarbejdere og fremme af brugen af digitale værktøjer med henblik på at sikre bl.a. kontinuitet i plejen. På den baggrund afsættes der 3,8 mio. kr. i 2017 til brug af livshistorier i demensplejen. Puljen administreres af Sundhedsstyrelsen og kan søges af kommuner og private plejehjem. Der afsættes herudover endvidere 0,2 mio. kr. til administration af initiativet, jf. initiativ 4.2. Ambitionen er, at der udarbejdes en tværgående ansøgning for 8-10 kommuner. Vi leverer projektledelsen i projektet og sikrer en god implementering lokalt hos jer. Der etableres ligeledes et tværgående vidensnetværk. Vi har ligeledes en god dialog med flere interesseorganisationer, der er interesserede i at indgå i projektet. Udarbejdelsen af selve projektansøgningen varetages af Konsulenthuset Horslund, der har stor erfaring og ekspertise i udarbejdelse af målrettede projektansøgninger inden for den offentlige sektor. Processen med udarbejdelsen af ansøgningen sker fra februar og frem. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår puljen udmeldes samt dermed hvornår der er deadline for ansøgninger. Styrelsen forventer umiddelbart at det bliver op til sommerferien 2017.
Interesseret i at vide mere om denne spændende ansøgning, der skal være medvirkende til at videreudvikle plejen og omsorgen for mennesker med demens. kontakt venligst Per Egebjerg på tlf. 20271077 eller mail: perMLH.dk - Min Livshistorie A/S

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive/besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Software til nærkommunikation