Hjælpemotor

27-06-2017 af udmeldt bruger

Hej alle
Jeg har en borger på et botilbud, hvortil der søges om hjælpemotor til hans manuelle kørestol. Han er refusionsborger ( hjemkommune er både handle-og betalingskommune ), men vi leverer APV hjælpemidler. Personalet vil gerne flere gange ugentligt tage ham med ud i den manuelle kørestol, men han er tung at skubbe. Han har ikke muligheder for at deltage i ret mange aktiviteter i øvrigt. Derfor søges hjælpemotor.
Spørgsmålet er:
- vil en hjælpemotor være et APV hjælpemiddel eller vil det være et led i borgers daglige aktivitet og således et 112 hjælpemiddel
- overruler APV altid 112 ?

MVH Karen Mette Thorhauge, ergoterapeut Aalborg Kommune

Svar 1 af 2 - Hjælpemotor

27-06-2017 af udmeldt bruger

Hvis en hjælpemotor udelukkende er for at sikre, at personalet ikke kommer til skade, eller lette deres arbejdsstillinger, så er det Arbejdsmiljøloven som er gældende, da Servicelovens 112 og 113 er subsidiær til Arbejdsmiljøloven.
Jf. Servicelovens 115 er det en betingelse, at for at der kan ydes støtte til 112-114, at der ikke kan ydes støtte efter anden lovgivning.
Så formålsbestemmelserne er vigtige:
Hvad er det primære formål.
Er det for at gøre borgeren selvhjulpen, øge aktivitetsniveauet eller afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
eller
for at lette personalet.

Svar 2 af 2 - Hjælpemotorer

28-06-2017 af Charlotte Skjølstrup Magnussen (IMMO A/S (UB-Let))

Vi har hos UB-let salg af hjælpemotorer, - fra motorer til børn og op til bariatriske brugere. Vi oplever at de både bliver tildelt borgeren, som:

1. Et hjælpemiddel til at forbedre hverdagen for borgeren (muliggøre fx. socialt fællesskab, at komme ud mv.)
2. Som hjælpemiddel for at eksempelvis ægtefælle kan varetage pasning
3. Som APV for medarbejdere.

MEd venlig hilsen
Charlotte Magnussen
UB-let, Vejle

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Drivaggregater til manuelle kørestole

Emner
Sagsbehandling og bevilling