117 om handicapkørsel - midlertidigt behov?

26-07-2017 af Gitte Nissen

jeg sidder med bevilling af Handicapkørsel FlexHandicapkørsel iht. Servicelovens 117.
I paragraffen, som ikke kan ankes, står der:
Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Det har aldrig tidligere været vanskeligt at vurdere ud fra dette, men nu i de sidste måneder får vi en stadig strøm af ansøgninger hvor der er krydset af i FlexTrafiks skema under Midlertidigt (minimum 6 måneder). Denne afkrydsningsmulighed har været der i mange år, men nu er der en tilføjelse på de nye skemaer, som hedder: Indmeldelse kun 6 mdr, hvis intet andet er anført af kommunen.
Movia Flextrafik har oplyst, at hvis der ydes bevilling på denne baggrund, lukker de borgers medlemsskab ned efter 6 måneder, med mindre kommunen forinden giver kontraordre. Så langt så godt.

Men er det overhovedet lovligt/muligt at give en midlertidig bevilling? Nu har vi p.t. en del ansøgninger fra borgere, som har fået apoplexi (kørselsforbud i egen bil i 6 mder) eller brud på bækken el.l. og trods optræning vil de være dårligt gående, også med rollator nogle måneder frem, men forventer selv at blive bedre i forløbet.

I de mange år jeg har siddet med 117 har jeg ganske få gange fået ansøgning midlertidigt, og kun en enkelt gang kunnet yde det, fordi der var tale om en midlertidig lidelse der dog kunne forventes at være meget langvarig, dvs. ud over 6 mdr.

Men denne her tendens med at ønske hjælp i en kortere periode giver jo udmærket genklang i forhold til f.eks. 83A-tanken og andre rehabiliteringsordninger med understøttelse i en periode, indtil man kan klare sig selv.

Hvad gør I andre? Jeg skal lige tilføje, at vores kommune er en af de Storkøbenhavnske, som udelukkende kan bevilge handicapkørsel, borgerne har IKKE mulighed for at bruge Movias Flextur-ordning som jo er mulig at tilmelde sig for alle aldre uden handicap, svarende til den gamle Telebus-ordning i områder uden god offentlig transport.

Svar 1 af 1 - Flexhandicap

26-07-2017 af Helle Faurholt

Hej Gitte
Jeg sidder tilsvarende med ansøgninger på Flexhandicap.
Dog må jeg lige korrigere, da bevilling af Flexhandicap er baseret på Lov om Trafikselskaber 11 Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og ikke Servicelovens 117 om individuelle kørselsordninger.
I Guldborgsund kommune bevilger vi også kørsel i forbindelse med midlertidige og længerevarende funktionsnedsættelser.

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Hjælpemidler til personlig mobilitet og transport