Fra fortidens til fremtidens underviser i forflytning

24-10-2019 af Jane Maindal (Vendlet ApS)

GRATIS SEMINAR: Tager din forflytningsundervisning udgangspunkt i teknikker som bådprincip, skridtstående og brug de store muskelgrupper i benene? Så sæt din faglighed i spil og lad dig inspirere af nyeste viden på området.

FORMÅL Hver anden oplever stadig, at forflytningerne er tunge. Og ofte begrundes det høje antal arbejdsrelaterede lidelser i bevægeapparatet med forkert anvendt teknik, manglende tid, for lidt undervisning eller manglende kendskab til hjælpemidlerne. Vi mener ikke, at årsagerne kun peger i retning af for lidt tid eller forkert teknik. Viden om momentkræfter, biomekaniske beregninger, EU-direktiver og arbejdsmiljøloven, skal i større grad fylde i forflytningsundervisningen, og afspejles i praksisarbejdet. Samtidig er der behov for et større fokus på kulturens betydning, og hvordan krav om forandring påvirker det enkelte individ. INDHOLD Dagen er teoretisk og sætter fokus på vigtigheden af, at vi ændrer vores forflytningskultur, set i et demografisk og samfundsøkonomisk perspektiv. Du vil få kendskab til: - Biomekaniske beregningsmetoder - EU-direktiver som arbejdsmiljøloven er underlagt - Et nyt og unikt forflytningsparadigme baseret på ICF - Kulturanalyse og forandringsprocesser - Objektive målinger af den manuelle og mekaniske forflytning, baseret på samarbejde med Kölns Universitet UNDERVISERE - Pia Beck, Ergoterapeut, Vendlet MÅLGRUPPE - Ergoterapeuter - Fysioterapeuter - Sygeplejersker - Arbejdsmiljøkonsulenter - Forflytningsinstruktører PRAKTISKE OPLYSNINGER Vi holder seminaret Fra fortidens til fremtidens underviser i forflytning: - Onsdag den 6. november 2019 (FULDT BOOKET) - Torsdag den 19. marts 2020 Seminaret starter kl. 9.30 og slutter kl. 15.30. Seminaret afholdes hos Vendlet, Egelund 33, 6200 Aabenraa. Seminaret er gratis for alle. Der opkræves dog et gebyr på 1.000 kr., hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud. Forplejning og kursusmateriale er også gratis.