English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Nyheder | Bevillingspraksis og implementering af velfærdsteknologi

Bevillingspraksis og implementering af velfærdsteknologi

05-04-2019 af Jane Maindal (Vendlet ApS)

GRATIS SEMINAR: Velfærdsteknologi har været på sundhedsområdets dagsorden i flere år. Men hvornår er en teknologi moden? Og hvordan går vi fra afprøvninger, pilotprojekter og evalueringer til udrulning og reel implementering?

FORMÅL En ny national evaluering viser, at implementering af elektriske vendesystemer er fordelagtigt både i forhold til arbejdsmiljøet, plejekvaliteten og effektiviteten i plejen. Men det er faktisk på ingen måde ny viden. Det er dokumenteret gennem en lang række studier, cases og brugerudtalelser. Alligevel er vores forflytningskultur og deraf afledte arbejdsmiljø stadig præget af de principper og den viden, vi havde for 25 år siden. Og det nytter ikke, hvis sundhedspersonalet skal holde til at arbejde med den stigende mængde af plejetunge og plejekrævende borgere. Teknologien er også nødvendig, hvis vi skal kunne rekruttere og fastholde personale til sektoren. Hvordan spiller faglighed og evidens sammen med bevillingspraksis? Hvordan får vi åbnet op for en praksis, hvor vi kan se på investeringer på tværs af budgetter og bevillingsrammer, så vi samlet set opnår de besparelser og ressourceoptimeringer, der ligger i velfærdsteknologien? INDHOLD Dagen vil indeholde teoretiske oplæg, der omhandler: - Resultater og perspektiver af den nationale evalueringsrapport om elektriske vendesystemer - Andre studier og cases - Sammenhæng mellem praksis og evidens Dagens sluttes af med et debat blandt oplægsholderne og deltagerne. UNDERVISERE - Peter Maindal, Fysioterapeut, Vendlet - Pia Beck, Ergoterapeut, Vendlet - Anne Pagh, Specialkonsulent, Aabenraa Kommune MÅLGRUPPE - Ledere i handicap-, ældre- og plejesektoren - Velfærdsteknologikonsulenter - AMR/AMIR - Bevilligende terapeuter PRAKTISKE OPLYSNINGER Vi afholder seminaret Bevillingspraksis og implementering af VT: - Tirsdag den 1. oktober 2019 Alle seminarer starter kl. 9.30 og slutter kl. 15.30. Seminarerne afholdes hos Vendlet, Egelund 33, 6200 Aabenraa. Seminarerne er gratis for alle. Der opkræves dog et gebyr på 1.000 kr., hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud. Forplejning og kursusmateriale er også gratis


Se mere og tilmeld dig