Forebygger, behandler eller skaber vi sår?

24-10-2019 af Jane Maindal (Vendlet ApS)

GRATIS SEMINAR: Er vi som sundhedsprofessionelle med til at skabe sår, når vi anvender hjælpemidler og forflytter manuelt? Og er det nok blot at anvende trykforebyggende madrasser, når skaden er sket?

FORMÅL Vævsskader har ofte store konsekvenser hos sengeliggende borgere. Det påvirker personalets arbejdsmiljø og er dyrt for samfundet. Manglende viden ender ofte ud i, at vævsskader kategoriseres og behandles som et tryksår, selvom årsagen ikke nødvendigvis er trykrelateret. Få styr på de forskellige former for vævsskader, der oftest ses hos den sengeliggende borger, og hvordan du kan forebygge vævsskader ved at rette fokus mod hjælpemidler, lejring og forflytningsmetoder. INDHOLD Undervisningen er teoretisk og vil omhandle emner som: - Årsager til vævsskader, herunder tryk, shear, maceration, friktion og delaminering - Seng, madras, forflytning og vævsskader - Tværfaglig indsats i forhold til forebyggelse / afvikling af vævsskader UNDERVISERE - Pia Beck, Ergoterapeut, Vendlet - Helle Dreier, Ergoterapeut, Siddestillingskompagniet MÅLGRUPPE - Forflytningsinstruktører og -vejledere - Ergoterapeuter - Fysioterapeuter - Sygeplejersker - SSA/SSH PRAKTISKE OPLYSNINGER Vi afholder seminaret Forebygger, behandler eller skaber vi sår: - Tirsdag den 19. november 2019 (FULDT BOOKET) - Tirsdag den 4. februar 2020 Seminaret starter kl. 9.30 og slutter kl. 15.30. Seminaret afholdes hos Vendlet, Egelund 33, 6200 Aabenraa. Seminaret er gratis for alle. Der opkræves dog et gebyr på 1.000 kr., hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud. Forplejning og kursusmateriale er også gratis.