Kommuner og regioner

Størsteparten af danske kommuner abonnerer på data fra Hjælpemiddelbasen til brug ved lagerstyring på hjælpemiddeldepoterne.
Hjælpemiddelbasen afholder workshops for kommunerne, hvor de på den ene side orienteres om Hjælpemiddelbasen og dens funktioner, og på den anden side har mulighed for at give input til udviklingen af Hjælpemiddelbasen.

Hvis en kommune eller region kan samle en gruppe på mindst 20 personer (terapeuter, sagbehandlere, lagermedarbejdere m.v.), kan de lave en aftale med Socialstyrelsen om en gratis workshop, som er en 2-timers demonstration af Hjælpemiddelbasen.
Her vil søgefunktionerne, søgning på tekniske data og prøvningsoplysninger, anvendelse af ISO-klassifikationen, litteraturoversigterne mv. blive gennemgået.
Skriv til hmi-basen@socialstyrelsen.dk eller ring til Klaus Svane Olsen på 41 74 00 07 for at lave en aftale.

Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.