English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | Principafgørelser -

Principafgørelser -

Principafgørelser relateret til produktgruppen eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
O-85-88 Vidtgående handicap - teleslyngeanlæg - ophold på døgninstitution - institutionsudgift - hjælpemiddel
Et teleslyngeanlæg måtte betragtes som sædvanligt udstyr på døgninstitution for blinde og svagtseende, hvorfor udgiften til anskaffelse af anlægget måtte afholdes som institutionsudgift.
14-10-1988 Teleslyngeudstyr
O-46-92 Varig lidelse - hjælpemiddel - bandager - løse knæskaller - operation
En ansøger med en medfødt lidelse i form af abnormt løse knæskaller fandtes berettiget til hjælp til knæbandager efter bistandslovens 58.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at den omhandlede knælidelse medførte en varig nedsættelse af funktionsevnen, som i væsentlig grad kunne afhjælpes med knæbandage, og at en eventuel knæoperation ikke med sikkerhed ville medføre en bedring af funktionsevnen.
15-09-1992 Knæortoser
O-158-96 Kredsløbslidelse - hjælpemiddel - svær, varig lidelse - støttestrømper - kompressionsstrømper - kompressionsklasse
Ved bevilling af kompressionsstrømper (i kompressionsklasse II) var det afgørende, om der var tale om en svær, varig kredsløbslidelse. Der kunne ikke lægges afgørende vægt på, hvilken kompressionsklasse, der anbefaledes fra lægelig side.
15-12-1996 Støttestrømper og kompressionsstrømper til arme, ben og andre dele af kroppen
O-88-97 Udskiftning - hjælpemiddel - almindeligt forbrugsgode - opvaskemaskine
En ansøger var ikke berettiget til støtte til køb af ny opvaskemaskine i et tilfælde, hvor kommunen tidligere havde bevilget opvaskemaskine.
Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at en opvaskemaskine i dag må anses som et almindeligt forbrugsgode, og at der ikke var godtgjort et behov for opvask udover det sædvanlige, samt at familiens opvask måtte antages at kunne klares af andre. )
Note:) Se også SM O-96-94
15-05-1997 Opvaskemaskiner
O-151-97 Behandlingsredskab - hjælpemiddel - behandlingsudgift - helbensortoser - rygmarvsbrok
Særlige bandager (Helbensortoser) til en pige med medfødt rygmarvsbrok skulle bevilges som hjælpemiddel, og var således ikke at betragte som en behandlingsudgift, der skulle afholdes af sygehuset.
Begrundelsen var, at de ordinerede bandager (helbensortoser) var at sammenligne med benproteser efter amputation, og dermed var et hjælpemiddel, der i væsentlig grad kunne afhjælpe pigens lidelse
Ankestyrelsen lagde vægt på, at pigen led af en varig lidelse, rygmarvsbrok, og var invalideret på grund af denne lidelse.
15-11-1997 Benortoser
O-8-98 Astma - allergi - hjælpemiddel - allergibetræk - dyne
Der kunne ikke gives støtte til allergibetræk til dyne og hovedpude til en mand med svær astma og husstøvmideallergi, idet betrækket ikke kunne antages at afhjælpe hans lidelse i væsentlig grad.
Der blev særlig lagt vægt på, at sengetøj kan vaskes, og at man ved hyppig vask ved 55 grader kan forebygge og bekæmpe husstøvmider.
15-02-1998 Sengeudstyr
O-51-98 Behandlingsredskaber - dropstativ - køleskab
Både et dropstativ og et køleskab i forbindelse med hjemmeparenteral ernæring var behandlingsredskaber, hvorefter sygehusvæsenet måtte afholde udgifterne hertil.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at behandlingen var igangsat og under kontrol af Rigshospitalet, og at dropstativ og køleskab var integrerede og uundværlige led i den hjemmeparenterale ernæring.
15-05-1998 Stativer
O-71-98 Blinde - hjælpemiddel - fritidsaktivitet - punktskriftprinter
En 38-årig blind kvinde fandtes efter en konkret vurdering ikke berettiget til hjælp til en punktskriftprinter.
Ankestyrelsen fandt, at hendes behov for kommunikation i forbindelse med klubarbejde og andre fritidsinteresser ikke havde et omfang, der gav grundlag for at pålægge kommunen at yde hjælp til printeren. Hendes behov måtte anses for dækket gennem de allerede bevilgede hjælpemidler i form af scanner, talesyntese og skærmlæser.
Ankestyrelsen bemærkede, at der i visse tilfælde kunne ydes hjælp til punktskriftprinter som hjælpemiddel. Vurderingen af, om hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, bør foretages i takt med samfundsudviklingen, herunder også den teknologiske udvikling. Vurderingen må foretages ud fra enbeskrivelse af den enkelte ansøgers individuelle behov og ak tivitetsniveau. )
Note:) Se også SM O-9- 94.
15-06-1998 Printere og plottere (grafskrivere)
O-63-98 Hjælpemiddel - hoftebeskytter - forebyggende formål
Der kunne ikke ydes hjælp til hoftebeskytter som et hjælpemiddel
Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at hoftebeskyttere ikke i væsentlig grad afhjælper de varige følger af en nedsat funktionsevne, og at formålet med anvendelsen af hoftebeskyttere udelukkende er at forebygge nyt hoftebrud.
15-06-1998 Hjælpemidler til at beskytte kropsstammen
O-75-98 Handicappet barn - kørestol - udbedring af skader - merudgifter ved forsørgelsen
Udgifter til udbedring af skader på hjemmet, opstået i forbindelse med et handicappet barns brug af elektrisk kørestol, mens han havde været hjemmeboende, kunne ikke anses for en nødvendig merudgift ved forsørgelsen.
15-07-1998 Eldrevne kørestole med elektronisk styring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-17 Næste>> Viser 1-10 af 168

Nyeste hjælpemidler
Eloflex H
Eloflex Danmark ApS
Eloflex H
Eloflex X
Eloflex Danmark ApS
Eloflex X
Cefar TENS
NMK import
Cefar TENS