English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | håndtering af kommunikation og information | Principafgørelser - hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Principafgørelser - hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Principafgørelser relateret til produktgruppen Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
O-71-98 Blinde - hjælpemiddel - fritidsaktivitet - punktskriftprinter
En 38-årig blind kvinde fandtes efter en konkret vurdering ikke berettiget til hjælp til en punktskriftprinter.
Ankestyrelsen fandt, at hendes behov for kommunikation i forbindelse med klubarbejde og andre fritidsinteresser ikke havde et omfang, der gav grundlag for at pålægge kommunen at yde hjælp til printeren. Hendes behov måtte anses for dækket gennem de allerede bevilgede hjælpemidler i form af scanner, talesyntese og skærmlæser.
Ankestyrelsen bemærkede, at der i visse tilfælde kunne ydes hjælp til punktskriftprinter som hjælpemiddel. Vurderingen af, om hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, bør foretages i takt med samfundsudviklingen, herunder også den teknologiske udvikling. Vurderingen må foretages ud fra enbeskrivelse af den enkelte ansøgers individuelle behov og ak tivitetsniveau. )
Note:) Se også SM O-9- 94.
15-06-1998 Printere og plottere (grafskrivere)
O-85-88 Vidtgående handicap - teleslyngeanlæg - ophold på døgninstitution - institutionsudgift - hjælpemiddel
Et teleslyngeanlæg måtte betragtes som sædvanligt udstyr på døgninstitution for blinde og svagtseende, hvorfor udgiften til anskaffelse af anlægget måtte afholdes som institutionsudgift.
14-10-1988 Teleslyngeudstyr

< 1 2 3 4 5 Viser 41-42 af 42