English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | Principafgørelser -

Principafgørelser -

Principafgørelser relateret til produktgruppen eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
49-09 Hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - aflæsningsenhed
En Accu Check Smart Pix aflæsningsenhed var ikke omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur i hjælpemiddelbekendtgørelsens bestemmelse om støtte til visse hjælpemidler til insulinkrævende diabetikere.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ansøgte ikke udgjorde en naturlig og nødvendig del af blodsukkermåleapparatet. Der var alene tale om en nem og smart måde at lagre data på og en smart måde at fremstille resultaterne på.
27-02-2009 Blodanalyseapparater, blodanalyseudstyr og blodanalysemateriale
C-38-08 Hjælpemiddel - alternative kriterier - væsentlighedskriterium - trappelift - transportabel lift - fritidsbenyttelse
Ankestyrelsen fandt, at blot et af kriterierne i servicelovens bestemmelse om hjælpemidler skulle være opfyldt, for at der kunne ydes støtte til en person, der var omfattet af personkredsen.
I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at de ansøgte hjælpemidler i form af en trappelift og en transportabel lift ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kunne lette ansøgers daglige tilværelse i hjemmet.
19-12-2008 Mobile personløftere med løftesejl eller løftestropper til forflytning af en person i siddende stilling
 Trappelifte med platforme
C-40-08 Støtte til køb af bil - ansøgningstidspunkt - iværksættelse før bevilling - nødvendig indretning - bilsæde
Der kunne ikke gives afslag på støtte til særlig indretning efter bilbekendtgørelsen alene med den begrundelse, at anskaffelsen var foretaget, inden bevilling var modtaget. Borgeren kunne derfor godt påtage sig en udgift, efter at borgeren havde søgt kommunen herom, og inden bevilling var modtaget. Borgeren løb imidlertid den risiko, at kommunen gav afslag, hvorefter borgeren selv måtte afholde udgiften.
Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen, der skulle vurdere, om borgeren var berettiget til det indkøbte bilsæde.
19-12-2008 Sæder og puder i motorkøretøjer med specielle egenskaber samt tilbehør og tilpasninger af sæder i køretøjer
C-32-08 Hjælpemidler - befordringsgodtgørelse - ortopædisk fodtøj - afprøvning - samlet udgift
Ankestyrelsen fandt, at befordringsgodtgørelse i forbindelse med afprøvning af ortopædisk fodtøj skulle bevilges ud fra en samlet beregning for de afprøvningsture, der var nødvendige for udarbejdelsen af det ortopædiske fodtøj og ikke for hver enkelt afprøvning.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at hensigten med afprøvningen af de ortopædiske sko havde været tilretning, måltagning, justering og ændringer af skoene.
Ankestyrelsen lagde således til grund, at afprøvningerne havde været nødvendige for, at hjælpemidlet kunne bruges af kvinden.
10-11-2008 Fodortoser
C-29-08 Støtte til køb af bil - standardindretning - særlig indretning - sæder ved baghjul - lys ved lift - trepunktsele - montering på fabrik
Det var ikke tilstrækkeligt til at anse en indretning for en særlig indretning, at den først var blevet monteret i bilen, efter at bilen havde forladt fabrikken. Det måtte også kræves, at der var tale om en nødvendig indretning i forhold til handicappet, og at der ikke var tale om standardudstyr.
Ved afgørelsen af, om der var tale om standardudstyr blev der lagt vægt på, om det drejede sig om udstyr, der efter en faglig vurdering normalt blev leveret og indsat i den konkrete bil-model før den forlod fabrikken. I sagen blev to sæder ved baghjul og et sæde med integreret trepunktsele anset for standardudstyr, mens kørestolsbund med vinylbelægning og automatisk lys ved lift efter en konkret vurdering blev anset for særlig indretning. Ved vurderingen af, om der var tale om nødvendige indretninger i forhold til funktionsnedsættelsen, blev der lagt vægt på, at ansøger var kørestolsbruger.
10-11-2008 Sæder og puder i motorkøretøjer med specielle egenskaber samt tilbehør og tilpasninger af sæder i køretøjer
 Karosseritilpasningsdele
C-20-08 Cochrane analyse - hjælpemiddel - husstøvmideallergi - madrasbetræk - manglende videnskabelig evidens
Støvmidetæt madrasbetræk var ikke et hjælpemiddel ved husstøvmideallergi. Der var ikke lægefaglig dokumentation for, at et støvmidetæt madrasbetræk reducerede astmasymptomer eller medicinforbrug.
Ved afgørelsen blev der henvist til forskning på området, herunder Cochrane analyse.
18-07-2008 Madrasser og madrasovertræk
C-36-07 Forbrugsgode - sædvanligt indbo - hæve/sænke skrivebord
Et skrivebord med elektrisk hæve/sænkefunktion kunne ikke anses for at være sædvanligt indbo, og kunne være et forbrugsgode.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke fandtes dokumentation eller i øvrigt oplysninger, der tydede på, at et skrivebord med elektrisk hæve/sænkefunktion var så almindeligt udbredt, at de normalt fandtes i ethvert hjem, der måtte ønske det.
28-11-2007 Arbejdsborde
C-30-07 Hjælpemiddel - insuflon - insulin - diabetes - barn
Insuflon kunne sidestilles med det injektionsmateriale, som var nævnt i bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af forbrugsgoder efter serviceloven. Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at insuflonen var en fastsiddende flergangskanyle, og at anvendelsen kunne udføres i hjemmet uden specialviden eller behov for lægelig kontrol. Endvidere lagde Ankestyrelsen vægt på, at det drejede sig om et 10-årigt barn med angst for nålestik.
27-09-2007 Injektionssprøjter til flergangsbrug
C-33-07 Forbrugsgoder - personkreds - OCD - lidelse - behandlingsmulighed - tørretumbler
En ansøger, der led af OCD, en psykisk lidelse, var ikke omfattet af personkredsen, der kunne få hjælp efter servicelovens regler om forbrugsgoder til en tørretumbler.
Begrundelsen var, at hendes lidelse ikke kunne betegnes som varig, da der var behandlingsmuligheder.
27-09-2007 Hjælpemidler til at tørre tøj med
C-32-07 Boligindretning - automatisk døråbner - bedre egnet som opholdssted - klare sig alene
En kvinde, der havde en varigt nedsat funktionsevne, var berettiget til hjælp til en automatisk døråbner til sin lejlighed i et ældrecenter efter servicelovens regler om boligindretning. Den automatiske døråbner måtte efter en konkret vurdering anses for at være nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for hende, idet den øgede hendes muligheder for at klare sig alene.
Der blev lagt vægt på, at kvinden ikke selv kunne åbne døren til sin lejlighed, da døren var tung. Der blev endvidere lagt vægt på, at hun kunne komme omkring i sin lejlighed og udenfor med rollator.
27-09-2007 Døråbnere og dørlukkere

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-17 Næste>> Viser 81-90 af 168

Nyeste hjælpemidler
Mars Taburet
Genito A/S
Mars Taburet
Uniq Taburet
Genito A/S
Uniq Taburet