English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | Principafgørelser -

Principafgørelser -

Principafgørelser relateret til produktgruppen eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
260-09 Hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - opvaskemaskine
En opvaskemaskine var ikke et forbrugsgode, der indgik i sædvanligt indbo, og som normalt fandtes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der kunne derfor ydes hjælp til en opvaskemaskine efter servicelovens bestemmelser om bevilling af forbrugsgoder, hvis betingelserne i øvrigt var opfyldt.
Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse.
30-12-2009 Opvaskehjælpemidler
261-09 Hjælpemiddel - behandlingsredskab - ståstøttebord - konkret vurdering
Et ståstøttebord kunne i det konkrete tilfælde ikke betragtes som et hjælpemiddel.
Ståstøttebordet havde ikke til formål at afhjælpe de varige følger af ansøgerens funktionsnedsættelse, men derimod gennem træning at forbedre, vedligeholde eller hindre forringelse af funktionsniveauet.
30-12-2009 Ståbarrer og ståstøtter
263-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En handicappet kvinde havde ret til midlertidigt lån/leje af hjælpemidler i form af badestol, sengegalge og toiletforhøjer under ferieophold af 14 dages varighed hos sin datter.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad var med til at afhjælpe følgerne af kvindens funktionsnedsættelse under ferieopholdet og gjorde det muligt for kvinden at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
30-12-2009 Toiletforhøjere, løse
 Bade- og brusestole med og uden hjul
 Sengeheste
264-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En kvinde, der var lam fra brystet og ned havde ret til midlertidigt udlån af hjælpemidler i form af plejeseng, lift og bækkenstol under ferieophold i sit sommerhus i Danmark.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad afhjalp hendes nedsatte funktionsevne og gjorde det muligt for hende at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
Note:Denne Principafgørelse ophæver C-49-06.
30-12-2009 Toiletstole
 Mobile personløftere med løftesejl eller løftestropper til forflytning af en person i siddende stilling
 Senge og separate sengebunde med motoriseret indstilling
228-09. Hjælpemidler - rollator - rengøring
Der var ikke ret til en ekstra rollator til udendørs brug. En ekstra rollator kunne ikke i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet, når ansøger havde niveaufri adgang ved hoveddøren.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at et eventuelt behov for øget rengøring som følge af udendørs brug af rollatoren måtte løses efter andre regler.
01-12-2009 Rollatorer
212-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
Ansøger havde ret til en transportabel DAISY-afspiller, da det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ansøger foretog strukturel læsning i stort omfang og læsningen foregik både i hjemmet og andre steder. Ved strukturel læsning forstås læsning, der indebærer et betydeligt element af navigering i teksten.
Det var en forudsætning for strukturel læsning af lydbøger/tidsskrifter andre steder end i hjemmet, at der blev benyttet en transportabel DAISY-afspiller.
Det var en forudsætning for en reel kompensation af ansøgers synshandicap, at hun havde mulighed for at udføre strukturel læsning andre steder end ved en stationær pc, og at en transportabel DAISY-afspiller derfor ville medføre en væsentlig lettelse i hendes daglige tilværelse.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
211-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
En Milestone 311 DAISY diktafon med notatapparat ville efter en konkret og individuel vurdering ikke i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn eller medføre en væsentlig lettelse af den daglige tilværelse, idet ansøger, der var næsten blind, i forvejen var bevilget en bærbar computer, der havde indlagt en DAISY-afspiller som software.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
210-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
En DAISY-afspiller som hjælpemiddel ville efter en konkret og individuel vurdering ikke i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn og medføre en væsentlig yderligere lettelse af hendes daglige tilværelse.
Ansøger foretog ifølge sagens oplysninger ikke strukturel læsning i stort omfang Ved strukturel læsning forstås læsning med et betydeligt element af navigering i teksten.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
144-09 Hjælpemiddel - voksne - liggeunderlag
Væskeabsorberende liggeunderlag til en voksen kvinde, der led af inkontinens, skulle bevilges som et hjælpemiddel. Det betød, at hun ikke selv skulle betale for liggeunderlaget.
Kvinden var omfattet af målgruppen, som kunne modtage støtte til anskaffelse af hjælpemidler, og liggeunderlaget afhjalp hendes inkontinens.
Et væskeabsorberende liggeunderlag var uden forbrugsværdi for den almindelige voksne befolkning og blev heller ikke fremstillet med den almindelige voksne befolkning for øje eller til grupper af den voksne befolkning.
29-06-2009 Madrasser og madrasovertræk
91-09 Hjælpemiddel - førtidig udskiftning - privat leverandør - høreapparat
Der kunne ikke ydes tilskud til førtidig udskiftning af høreapparat til en 68-årig kvinde med hørenedsættelse, der havde tabt sit ene høreapparat.
Begrundelsen var, at betingelserne for at få et ny høreapparat før 4-års perioden udløb ikke var opfyldt, idet kvinden havde tabt høreapparatet.
01-05-2009 Alt-i-øret høreapparater

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 Næste>> Viser 81-90 af 184