English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Principafgørelser

Principafgørelser

Omfatter principafgørelser vedrørende de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udsendes fra Ankestyrelsen; kasserede principafgørelser slettes fra listen.
Søg på principafgørelsens navn eller nr. eller på det produktområde, som du søger afgørelser for, fx cykler. Klik på afgørelsens titel for at se hele afgørelsen i Ankestyrelsens database over principafgørelser.

  

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
88-09 Hjælpemidler - cerebral parese - GPS - forbrugsgode
En 15-årig dreng med cerebral parese, som havde nedsat opmærksomheds- og koncentrationsevne og havde svært ved at finde vej til nye steder, var ikke berettiget til en GPS-navigator for at kunne finde rundt.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at han var i stand til at færdes på egen hånd de steder, hvor han i det daglige havde behov for at kunne komme.
Der var ikke oplysninger om, at han skulle begynde på nye aktiviteter, hvor det ville være en væsentlig lettelse at anvende en GPS-navigator.

01-05-2009 Elektroniske orienteringshjælpemidler
49-09 Hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - aflæsningsenhed
En Accu Check Smart Pix aflæsningsenhed var ikke omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur i hjælpemiddelbekendtgørelsens bestemmelse om støtte til visse hjælpemidler til insulinkrævende diabetikere.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ansøgte ikke udgjorde en naturlig og nødvendig del af blodsukkermåleapparatet. Der var alene tale om en nem og smart måde at lagre data på og en smart måde at fremstille resultaterne på.
27-02-2009 Blodanalyseapparater, blodanalyseudstyr og blodanalysemateriale
C-42-08 Forbrugsgode - hjælpemiddel - el-scooter
3- hjulede el-scootere skal betragtes som forbrugsgoder. Køretøjerne fremstilles og forhandles i dag bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre eller mindre mobile del af befolkningen.
19-12-2008 Eldrevne kørestole med manuel direkte styring
C-38-08 Hjælpemiddel - alternative kriterier - væsentlighedskriterium - trappelift - transportabel lift - fritidsbenyttelse
Ankestyrelsen fandt, at blot et af kriterierne i servicelovens bestemmelse om hjælpemidler skulle være opfyldt, for at der kunne ydes støtte til en person, der var omfattet af personkredsen.
I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at de ansøgte hjælpemidler i form af en trappelift og en transportabel lift ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kunne lette ansøgers daglige tilværelse i hjemmet.
19-12-2008 Mobile personløftere med løftesejl eller løftestropper til forflytning af en person i siddende stilling
 Trappelifte med platforme
C-37-08 Hjælpemidler - el-kørestol - kørselsbehov - plejecenter - handicapkørsel
Efter at en mand var flyttet på plejecenter, var han ikke berettiget til et el-køretøj, da hans kørselsbehov ikke blev anset for væsentligt.
19-12-2008 Eldrevne kørestole med manuel direkte styring
C-40-08 Støtte til køb af bil - ansøgningstidspunkt - iværksættelse før bevilling - nødvendig indretning - bilsæde
Der kunne ikke gives afslag på støtte til særlig indretning efter bilbekendtgørelsen alene med den begrundelse, at anskaffelsen var foretaget, inden bevilling var modtaget. Borgeren kunne derfor godt påtage sig en udgift, efter at borgeren havde søgt kommunen herom, og inden bevilling var modtaget. Borgeren løb imidlertid den risiko, at kommunen gav afslag, hvorefter borgeren selv måtte afholde udgiften.
Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen, der skulle vurdere, om borgeren var berettiget til det indkøbte bilsæde.
19-12-2008 Sæder og puder i motorkøretøjer med specielle egenskaber samt tilbehør og tilpasninger af sæder i køretøjer
C-32-08 Hjælpemidler - befordringsgodtgørelse - ortopædisk fodtøj - afprøvning - samlet udgift
Ankestyrelsen fandt, at befordringsgodtgørelse i forbindelse med afprøvning af ortopædisk fodtøj skulle bevilges ud fra en samlet beregning for de afprøvningsture, der var nødvendige for udarbejdelsen af det ortopædiske fodtøj og ikke for hver enkelt afprøvning.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at hensigten med afprøvningen af de ortopædiske sko havde været tilretning, måltagning, justering og ændringer af skoene.
Ankestyrelsen lagde således til grund, at afprøvningerne havde været nødvendige for, at hjælpemidlet kunne bruges af kvinden.
10-11-2008 Fodortoser
C-29-08 Støtte til køb af bil - standardindretning - særlig indretning - sæder ved baghjul - lys ved lift - trepunktsele - montering på fabrik
Det var ikke tilstrækkeligt til at anse en indretning for en særlig indretning, at den først var blevet monteret i bilen, efter at bilen havde forladt fabrikken. Det måtte også kræves, at der var tale om en nødvendig indretning i forhold til handicappet, og at der ikke var tale om standardudstyr.
Ved afgørelsen af, om der var tale om standardudstyr blev der lagt vægt på, om det drejede sig om udstyr, der efter en faglig vurdering normalt blev leveret og indsat i den konkrete bil-model før den forlod fabrikken. I sagen blev to sæder ved baghjul og et sæde med integreret trepunktsele anset for standardudstyr, mens kørestolsbund med vinylbelægning og automatisk lys ved lift efter en konkret vurdering blev anset for særlig indretning. Ved vurderingen af, om der var tale om nødvendige indretninger i forhold til funktionsnedsættelsen, blev der lagt vægt på, at ansøger var kørestolsbruger.
10-11-2008 Sæder og puder i motorkøretøjer med specielle egenskaber samt tilbehør og tilpasninger af sæder i køretøjer
 Karosseritilpasningsdele
C-20-08 Cochrane analyse - hjælpemiddel - husstøvmideallergi - madrasbetræk - manglende videnskabelig evidens
Støvmidetæt madrasbetræk var ikke et hjælpemiddel ved husstøvmideallergi. Der var ikke lægefaglig dokumentation for, at et støvmidetæt madrasbetræk reducerede astmasymptomer eller medicinforbrug.
Ved afgørelsen blev der henvist til forskning på området, herunder Cochrane analyse.
18-07-2008 Madrasser og madrasovertræk
C-36-07 Forbrugsgode - sædvanligt indbo - hæve/sænke skrivebord
Et skrivebord med elektrisk hæve/sænkefunktion kunne ikke anses for at være sædvanligt indbo, og kunne være et forbrugsgode.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke fandtes dokumentation eller i øvrigt oplysninger, der tydede på, at et skrivebord med elektrisk hæve/sænkefunktion var så almindeligt udbredt, at de normalt fandtes i ethvert hjem, der måtte ønske det.
28-11-2007 Arbejdsborde

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 Næste>> Viser 91-100 af 183

Nyeste hjælpemidler
Eloflex H
Eloflex Danmark ApS
Eloflex H
Eloflex X
Eloflex Danmark ApS
Eloflex X
Cefar TENS
NMK import
Cefar TENS
TS 505
Hospitech Danmark ApS
TS 505