Principafgørelser


Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
253-09 Merudgift - børn - el-kørestol - el-kørestolsfodbold
En ung på 17 år med spastiske lammelser i arme og ben var berettiget til at få dækket de merudgifter, der var forbundet med deltagelse i el-kørestolsfodbold.
Det måtte antages at være almindeligt for ikke-handicappede ung på samme alder og i samme livssituation at have en fritidsaktivitet. Hans mulighed for at dyrke nogen form for sport var meget begrænsede på grund af den nedsatte funktionsevne.
30-12-2009 Eldrevne kørestole med elektronisk styring
255-09 Hjælpemidler - foddeformitet - ortopædiske fodindlæg
Der var ret til fodindlæg til en dreng med udtalt knækplatfod.
Begrundelsen herfor var, at drengens lidelse i form af udtalt knækplatfod, hvor længdebuerne var væk, og rullebenet nåede helt ned i underlaget, var en foddeformitet.
30-12-2009 Fodortoser
257-09 Hjælpemidler - foddeformitet - ortopædiske fodindlæg
En lidelse i form af svært forfodsfald og følgelidelser i form af klostillede tæer og hallux valgus gav ikke ret til fodindlæg.
Begrundelsen herfor var, at der ikke var tale om svært forfodsfald med leddegigt eller samtidigt dårlig blodomløb, og at lidelsen heller ikke efter de generelle principper for bevilling af hjælpemidler i servicelovens 112, stk. 1, kunne give ret til fodindlæg.
Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at lidelsen ikke var af en sådan sværhedsgrad, at der var grundlag for at sidestille lidelsen med de lidelser, der er nævnt i bekendtgørelsen.
30-12-2009 Fodortoser
258-09 Hjælpemidler - foddeformitet - ortopædiske fodindlæg
En lidelse i form af let muskelsvækkelse over begge fodled med lidt indaddrejning af fodleddene kunne ikke give ret til fodindlæg.
Begrundelsen herfor var, at der ikke var tale om en foddeformitet, og at lidelsen heller ikke efter de generelle principper for bevilling af hjælpemidler kunne give ret til fodindlæg.
Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at lidelsen ikke var af en sådan sværhedsgrad, at den kunne sidestilles med de lidelser, der er nævnt i bekendtgørelsen.
30-12-2009 Fodortoser
260-09 Hjælpemiddel - forbrugsgode - sædvanligt indbo - opvaskemaskine
En opvaskemaskine var ikke et forbrugsgode, der indgik i sædvanligt indbo, og som normalt fandtes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der kunne derfor ydes hjælp til en opvaskemaskine efter servicelovens bestemmelser om bevilling af forbrugsgoder, hvis betingelserne i øvrigt var opfyldt.
Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse.
30-12-2009 Opvaskehjælpemidler
261-09 Hjælpemiddel - behandlingsredskab - ståstøttebord - konkret vurdering
Et ståstøttebord kunne i det konkrete tilfælde ikke betragtes som et hjælpemiddel.
Ståstøttebordet havde ikke til formål at afhjælpe de varige følger af ansøgerens funktionsnedsættelse, men derimod gennem træning at forbedre, vedligeholde eller hindre forringelse af funktionsniveauet.
30-12-2009 Ståbarrer og ståstøtter
263-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En handicappet kvinde havde ret til midlertidigt lån/leje af hjælpemidler i form af badestol, sengegalge og toiletforhøjer under ferieophold af 14 dages varighed hos sin datter.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad var med til at afhjælpe følgerne af kvindens funktionsnedsættelse under ferieopholdet og gjorde det muligt for kvinden at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
30-12-2009 Bade- og brusestole med og uden hjul
 Sengeheste
 Toiletforhøjere, løse
264-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En kvinde, der var lam fra brystet og ned havde ret til midlertidigt udlån af hjælpemidler i form af plejeseng, lift og bækkenstol under ferieophold i sit sommerhus i Danmark.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad afhjalp hendes nedsatte funktionsevne og gjorde det muligt for hende at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
Note:Denne Principafgørelse ophæver C-49-06.
30-12-2009 Senge og separate sengebunde med motoriseret indstilling
 Mobile personløftere med løftesejl eller løftestropper til forflytning af en person i siddende stilling
 Toiletstole
228-09. Hjælpemidler - rollator - rengøring
Der var ikke ret til en ekstra rollator til udendørs brug. En ekstra rollator kunne ikke i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet, når ansøger havde niveaufri adgang ved hoveddøren.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at et eventuelt behov for øget rengøring som følge af udendørs brug af rollatoren måtte løses efter andre regler.
01-12-2009 Rollatorer
212-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
Ansøger havde ret til en transportabel DAISY-afspiller, da det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ansøger foretog strukturel læsning i stort omfang og læsningen foregik både i hjemmet og andre steder. Ved strukturel læsning forstås læsning, der indebærer et betydeligt element af navigering i teksten.
Det var en forudsætning for strukturel læsning af lydbøger/tidsskrifter andre steder end i hjemmet, at der blev benyttet en transportabel DAISY-afspiller.
Det var en forudsætning for en reel kompensation af ansøgers synshandicap, at hun havde mulighed for at udføre strukturel læsning andre steder end ved en stationær pc, og at en transportabel DAISY-afspiller derfor ville medføre en væsentlig lettelse i hendes daglige tilværelse.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 Næste>> Viser 81-90 af 193
Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen, Edisonsvej 18. 1., 5000 Odense C.