English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | personlig mobilitet og transport | Ganghjælpemidler, som håndteres med begge arme | Gangstole | Principafgørelser - gangstole uden styr

Principafgørelser - gangstole uden styr

Principafgørelser relateret til produktgruppen Gangstole uden styr eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
15-13 Hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøger selv har anskaffet, inden bevilling.
Hvis en kommune har truffet afgørelse om afslag på bevilling af et hjælpemiddel, og ansøgeren klager over denne afgørelse til nævnet, skal nævnet behandle denne klage, selvom ansøgeren selv har anskaffet sig hjælpemidlet efter kommunens afgørelse.
Den ansøger, der vælger at anskaffe et hjælpemiddel, mens klagen behandles, bærer selv risikoen for selv at komme til helt eller delvist at afholde udgiften til hjælpemidlet.
Selvom ansøgeren senere findes berettiget til et hjælpemiddel, kan der være forhold, der bevirker, at udgiften ikke kan dækkes helt eller delvist. Det kan skyldes, at kommunen har leverandøraftaler, det indkøbte hjælpemiddel ikke er det bedst egnede og billigste, eller at kommunen selv kan stille et identisk hjælpemiddel til rådighed.
31-01-2013Alle produktgrupper
C-57-05 Hjælpemiddel - behandlingsredskab - gangstativ
Et gangstativ kunne være såvel et hjælpemiddel som et behandlingsredskab.
Afgørelsen måtte bero på en konkret, individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang samt hvilke behov, brugen af gangstativ skulle afhjælpe.
Ankestyrelsen fandt, at gangstativet i det konkrete tilfælde var et hjælpemiddel. Ankestyrelsen fandt, at gangstativet i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af pigens nedsatte funktionsevne og dermed i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for hende.

22-12-2005 Gangstole

Viser 1-2 af 2

Nyeste hjælpemidler
Mars Taburet
Genito A/S
Mars Taburet
Uniq Taburet
Genito A/S
Uniq Taburet