English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | indretning og tilpasning af indendørs og udendørs lokaliteter | vertikal tilgængelighed | Transportable ramper | Principafgørelser - køreplader

Principafgørelser - køreplader

Principafgørelser relateret til produktgruppen Køreplader eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
15-13 Hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøger selv har anskaffet, inden bevilling.
Hvis en kommune har truffet afgørelse om afslag på bevilling af et hjælpemiddel, og ansøgeren klager over denne afgørelse til nævnet, skal nævnet behandle denne klage, selvom ansøgeren selv har anskaffet sig hjælpemidlet efter kommunens afgørelse.
Den ansøger, der vælger at anskaffe et hjælpemiddel, mens klagen behandles, bærer selv risikoen for selv at komme til helt eller delvist at afholde udgiften til hjælpemidlet.
Selvom ansøgeren senere findes berettiget til et hjælpemiddel, kan der være forhold, der bevirker, at udgiften ikke kan dækkes helt eller delvist. Det kan skyldes, at kommunen har leverandøraftaler, det indkøbte hjælpemiddel ikke er det bedst egnede og billigste, eller at kommunen selv kan stille et identisk hjælpemiddel til rådighed.
31-01-2013Alle produktgrupper
C-32-03 Boligindretning - retablering - ramper - valg af boligindretning - ejerbolig - borgerinddragelse - begrundelse - leddegigt
Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse, hvorefter ansøger havde fået bevilget fastmonterede ramper som en boligindretning, og ikke løse ramper.
Ankestyrelsen fandt endvidere ikke, at ansøger var berettiget til at få hjælp til retablering ved senere afmontering af ramperne.
Ankestyrelsen fandt det imidlertid kritisabelt, at kommunens afgørelse ikke indeholdt en tilstrækkelig begrundelse i henhold til forvaltningslovens bestemmelser herom.
Ankestyrelsen fandt det endvidere kritisabelt, at kommunen ikke havde inddraget ansøgers anbringender i forbindelse med behandlingen af sagen.
I forhold til afgørelsen om afslag på hjælp til retablering lagde Ankestyrelsen vægt på, at der, ifølge Socialministeriets vejledning om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. alene undtagelsesvist kan ydes hjælp til retablering af ejerboliger, f.eks. i forbindelse med genanvendelse af trappelift, elevatorer o.lign.
Det indgik i Ankestyrelsens vurdering, at der ved fjernelse af ramperne for hver rampe ville fremkomme 2 huller, som kunne retableres med filler/cement.
25-07-2003 Transportable ramper
 Faste ramper

Viser 1-2 af 2

Nyeste hjælpemidler
Eloflex H
Eloflex Danmark ApS
Eloflex H
Eloflex X
Eloflex Danmark ApS
Eloflex X
Cefar TENS
NMK import
Cefar TENS