Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Oversvømmelses sensor

Oversvømmelses sensor
Oversvømningssensoren er en lille føler der lægges på gulvet i f.eks.
badeværelse, toilet eller køkken. Føleren kan alarmere, hvis der er vand på gulvet, og derved forhindre, at der sker personskade eller vandskade.

Klassificering
22 27 21 01 - Systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserneProduktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
Oversvømmelses sensor


HMI-nr.
70328
Varenr.
65670537

Registreringsdato
11-01-2012
Sidst opdateret
02-10-2012