Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Produktserien og alle produkter er udgåede, 08-06-2019


Selvbalancerende kørestol til den friske, men gangbesværede borger. Forcerer gurs, græs og skærver, samt mindre kantsten. Dobbelt balance sikkerhedes-system og manuel støttefod med motorudkobling, giver højest mulig sikkerhed for brugeren. Iphone & Android app, giver adgang til en lang række individuelle justeringer og kalibrering mm.

Klassificering
12 23 06 08 - Elkørestole, motoriseret styring, klasse B (til indendørs og udendørs brug)Produktserien indeholder 1 produkt som er udgået.
Inkludér udgåede produkter.