Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Careline IP 4G Smarthub

Careline IP 4G Smarthub
Nødkald der er digitaliseret, så alle opdateringer,
og efterfølgende justeringer, foregår fra vores centrale administrationsportal. Det overflødiggør efterfølgende besøg i hjemmet og sikrer, at nødkaldet altid er
online og sat op som aftalt.

Klassificering
22 27 18 12 - Nødkaldeanlæg med tovejs tale

Dokumenter


Produktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
Careline IP 4G Smarthub

Fungerer via 4G, men kan også skifte til 3G og 2G. Careline IP 4G kan også skifte til mobilnettet via en internetforbindelse. En jævnlig digital overvågning sikrer stor sikkerhed og konstsant kontrol over tryghedsalarmen. Der kan tilsluttes en mængde tilbehør (fx sengevagt, dør- og røgalarm).

HMI-nr.
115485
Varenr.
02224912

Registreringsdato
26-04-2019
Sidst opdateret
10-02-2020

Tekniske data
Automatisk alarm ved lavt batteri JA  
Nødkaldsknap på nødkaldeanlæg JA  
Max. antal aktiveringsenheder 16  
Max. antal alarmmodtagere 10000  
Nødstrømsbatteri JA  
Tilslutning til telefonnettet NEJ  
Tilslutning til mobiltelefonnettet JA  
Netværksforbindelse JA  
Logning af alarmer NEJ  


CE-mærkning 
Radioudstyr - 2014/53/EU