English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Hjælpemidler til udvalgte målgrupper

Hjælpemidler til udvalgte målgrupper

Fra denne side henvises der til oversigter, som indeholder eksempler på hjælpemidler, der kan være relevante for udvalgte målgrupper. Oversigterne giver ikke en udtømmende liste over relevante produkter for de enkelte målgrupper, men kan anvendes til at søge inspiration.
Skriv til hmi-basen@socialstyrelsen.dk hvis du har ændringsforslag til de enkelte oversigter, eller hvis du ønsker oversigter til andre målgrupper.

Målgrupper

Autisme

Autisme

Herunder sansestimulerende dyner, tæpper og puder, redskaber til sensorisk stimulation, tandemcykler, parcykler, bogstavsæt, symbolsæt, bogstavtavler og symboltavler, mobiltelefoner, stopure og nedtællingsure, kalendere og planlægningssystemer mm.

Børn

Børn

Oversigt over hjælpemidler som ifølge forhandlernes oplysninger er udviklet til børn.

Demens

Demens

Herunder hjælpemidler til kognitiv behandling, kalendere og huskesystemer som software, elektroniske kalendere, hjælpemidler som understøtter hukommelsen, personlige nødalarmsystemer, overvågningssystemer mm.

Dreng med arm i gibs

Enhåndshjælpemidler

Hjælpemidler udviklet eller velegnet til borgene, der kun kan anvende en hånd. Herunder enhåndsbetjente hjælpemidler til personlig pleje, husholdning, håndtering af genstande, mobilitetshjælpemidler mm.

Epilepsi

Epilepsi

Herunder hjælpemidler til hovedbeskyttelse, veste, kalendere og huskesystemer som software, elektroniske kalendere, medicinæsker med påmindelse, anfaldsalarmer til mennesker epilepsi mm.

Hjerneskade

Erhvervet hjerneskade

Herunder computerprogrammer til stemme- og taleundervisning, materiale til udvikling af læsefærdigheder, materiale til udvikling af skrivefærdigheder, hjælpemidler til træning af begrebsudvikling, hjælpemidler til træning af tidsforståelse, personlige nødalarmsystemer, overvågningssystemer, hjælpemidler til træning af sanseintegration mm.

Hørenedsættelse

Hørenedsættelse

Herunder tinnitus maskeringer, hjælpemidler til træning af tegnsprog, øre- og høreværn, kropsbårne høreapparater, tilbehør til hørehjælpemidler, fm-systemer, ir-systemer til lydoverførsel, teleslyngeudstyr, tilslutningsenheder til radio, video- og tv-systemer mm.

Inkontinens

Inkontinens

Herunder bækkenbundsstimulatorer, inkontinensalarmer, påmindelsessystemer, beskyttelsesdragter til bad, knæspredere (selvkaterisering), hudplejemidler, hjælpemidler til afledning, opsamling, absorbering og forhindring af lækage, sidde- og liggeunderlag m.m.

Læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skrivevanskeligheder

Herunder materiale til udvikling af læsefærdigheder, materiale til udvikling af skrivefærdigheder, programmer til tekstbehandling, udstyr til optagelse og/eller afspilning af digitale lydbøger mm.

Multihandicap og kommunikation

Multihandicap og kommunikation

Herunder bogstavsæt, symbolsæt, bogstavtavler og symboltavler, talemaskiner, software til nærkommunikation, stopure og nedtællingsure, påmindelsessystemer, personlige nødalarmsystemer, sensorbaserede overvågningssystemer, trackballs, mousetrappere og touchpads, hjælpemidler til sanseintegration mm.

Opmærksomhedsforstyrrelse, herunder ADHD

Opmærksomhedsforstyrrelse, herunder ADHD

Herunder doseringsæsker, sansestimulerende dyner, tæpper og puder samt redskaber til sensorisk stimulation, porttelefoner med lyd, porttelefoner med billede, kalendere og huskesystemer som software mm.

Svær overvægt

Svær overvægt

Hjælpemidler med en høj maximal brugervægt. Som udgangspunkt vises produktgrupper med produkter, der kan klare en brugervægt på mere end 150 kg, men denne grænseværdi kan ændres for at udvide eller begrænse listen.

Synsnedsættelse

Synsnedsættelse

Herunder blodsukkermålere, kropstermometre, personvægte, hjælpemidler til træning af braille, make-up spejle og barberspejle, mobility-hjælpemidler, lydsignalsendere, lygter, transportable, læse- og arbejdsbelysning mm.

Tale- og sprogvanskeligheder

Tale- og sprogvanskeligheder

Herunder hjælpemidler til træning af stemme og tale, hjælpemidler til træning af tegnsprog, hjælpemidler til træning af begrebsudvikling, stemmeforstærkere til personlig brug, digitale notatapparater, bogstavsæt, symbolsæt, bogstavtavler og symboltavler mm.

Udviklingshæmning

Udviklingshæmning

Herunder sansestimulerende dyner, tæpper og puder, redskaber til sensorisk stimulation, materiale til træning af færdigheder inden for sprog, kommunikation og tallære, samtaleapparater, udstyr til optagelse og afspilning af lyd, telefoner, elektroniske orienteringshjælpemidler, personlige nødalarmsystemer, overvågningssystemer, redskaber til støtte for hukommelse og planlægning, tandemcykler, parcykler, spil m.m.Nyeste hjælpemidler
Thinklabs One digitalt stetoskop
Aalborg Høreteknik A/S - Fabers Høreteknik A/S
Thinklabs One digitalt stetoskop
Seahorse Plus
MEYRA ApS
Seahorse Plus