Demens - hjælpemidler

Eksempler på hjælpemidler til personer med demens dvs. en intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en fremadskridende nedsættelse af intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen.
Socialstyrelsen informerer generelt om demens på siden Demens.
Skriv til hmi-basen@socialstyrelsen.dk hvis du har ændringsforslag til oversigten.

Kommunikationsredskab til døvblinde - eksempel fra produktgruppen bogstav- og symbolsæt samt bogstav- og symboltavler

Bogstav- og symbolsæt samt bogstav- og symboltavler

Herunder hører tavler med og samlinger af bogstaver, billeder, symboler og piktogrammer.

MemoryCube - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler som understøtter hukommelsen

Hjælpemidler som understøtter hukommelsen

Talende fotoalbums, mindebøger, medicinæsker med påmindelse, systemer til påmindelse i forbindelse med selvmonitorering m.m.

Komfurvagt mKomfy - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til boligen til forebyggelse af skoldning og utilsigtede brande

Hjælpemidler til boligen til forebyggelse af skoldning og utilsigtede brande

Produkter, som fx afbryder elektricitet efter en given tid eller ved høj varmeudvikling, eller som bekæmper brande.

Cosmo Excel - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til kognitiv behandling

Hjælpemidler til kognitiv behandling

Hjælpemidler til kognitiv terapi, inklusiv dukke-terapi og terapi, som stimulerer hukommelsen hos personer som lider af hukommelsesvanskeligheder.

Pictogram School Kit - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål

Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål

Hjælpemidler som understøtter strukturering af forløb, aktiviteter eller personlige mål ved at tydeliggøre elementer, delelementer, rækkefølger og evt. tidsforbrug men uden relation til tidspunkter.

Televindu Plus - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til træning af hukommelse

Hjælpemidler til træning af hukommelse

Hjælpemidler og software til at træne en person i at huske.

Zleep hvilepose - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til træning af sanseintegration

Hjælpemidler til træning af sanseintegration

Hjælpemidler til at facilitere hjernens koordinering af indtryk fra forskellige sanser.

Face-it - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til træning af social adfærd

Hjælpemidler til træning af social adfærd

Hjælpemidler til at træne samvirke og det at leve i harmoni med andre mennesker.

Handi One G2 - eksempel fra produktgruppen kalendere og tidsplaner

Kalendere og tidsplaner

Hjælpemidler til formidling af kalenderoplysninger og/eller med funktioner der oplyser brugeren om planlagte aktiviteter eller forløb i relation til bestemte tidspunkter.

Eview GPS Tracker - eksempel fra produktgruppen lokaliserings- og sporingssystemer

Lokaliserings- og sporingssystemer

Systemer til lokalisering eller sporing af en person eller en genstand. Herunder hører fx GPS-baserede sporingssystemer og nøglefindere.

Tunstall Lifeline Digital - eksempel fra produktgruppen personlige nødalarmsystemer

Personlige nødalarmsystemer

Alarmer som enten aktiveres af brugeren eller som aktiveres automatisk i personlige nødstilfælde, fx insulinalarmer, alarmer til personer med epilepsi samt faldalarmer.

Bellmann BrandVagt, BE1480 - eksempel fra produktgruppen systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserne

Systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserne

Brand-, røg- og gasalarmer samt oversvømmelses- og temperatursensorer.

Filtrér på detaljer

Nulstil