Motoriserede vendeprodukter

Vendeprodukter med motoriseret bevægemekanisme. Madrasser med indbygget vendefunktion, se 04 33 06 - 05. Vendesenge, se 18 12 10 - 34.

Filtrér på detaljer

    
    
    
    
    
    
    
 info
Mulighed for indstilling af automatiseret cyklus i forhold til tidsinterval og tilt.
    
 info
0-9 (IPX0-IPX9) i henhold til standard for kapslingsklasser (IEC 60529)
cm (± 5 cm)
cm (± 3 cm)
kg
 info
Brugervægt, madras og evt. andet tilbehør.
kg
cm (± 5 cm)
cm (± 3 cm)
kr. 
Nulstil
Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.VENDLET

VENDLET

VENDLET er det originale mekaniske / elektriske vendesystem til forflytning og håndtering af den sengeliggende. VENDLET er en gevinst for plejepersonalet, der får et markant bedre arbejdsmiljø. Borgeren oplever større komfort, selvstændighed og værdighed. Implementeringen af VENDLET kan optimere det daglige ressourceforbrug betydeligt.

Føj til huskeliste
TurnAid

TurnAid

Vende- og forflytningssystemet TurnAid, en kombination af vendelagen og sengehest, anvendes i simple arbejdsgange til vending og forflytning af tunge plejekrævende og sengeliggende personer. Med fokus på sikkerhed tilgodeser systemet, at plejepersonale undgår mange tunge løft, skub og træk, samt at den plejekrævende oplever en nænsom behandling.

Føj til huskeliste
TurnAll - aut. kipsystem som lejrer i 30 grader sideleje, bariatrisk

TurnAll - aut. kipsystem som lejrer i 30 grader sideleje, bariatrisk

Turn All Bariatrisk et aut. kipsystem der forebygger/behandler tryksår ved at positionere en person i sideleje på 30 grader skiftende mellem højre og venstre side.
Turn All fungerer i eksisterende seng med tilhørende madras. Borgeren får en uforstyrret søvn og derved mere overskud. Personalet fritages for tunge løft.
Understøtter madras 100-120 cm

Føj til huskeliste

Levabo ApS
Sverigesvej 20a
8660 Skanderborg

TurnAll - aut. kipsystem som lejrer i 30 grader sideleje

TurnAll - aut. kipsystem som lejrer i 30 grader sideleje

Turn All er et aut. kipsystem der kan forebygge og behandle tryksår ved at positionere en person i sideleje på 30 grader skiftende mellem højre og venstre side.
Turn All fungerer i eksisterende seng med tilhørende madras. Borgeren får en uforstyrret søvn og derved mere overskud. Personalet fritages for tunge løft.
Understøtter madras 80-100 cm

Føj til huskeliste

Levabo ApS
Sverigesvej 20a
8660 Skanderborg

Careturner

Careturner

Careturner - innovativ mekanisk konstruktion til eksisterende pleje- eller hospitalssenge, som er forbundet til en computer. Careturner yder automatiseret trykaflastning og hjælper plejepersonalet med færre tunge løft i plejesituationer og patienterne kan sove uforstyrret om natten. Careturner hjælper med at sikre kvaliteten i daglig pleje.

Føj til huskeliste
VENDLET Standard

VENDLET Standard

VENDLET Standard er den nyeste udgave af det originale og eneste fuldautomatiske vendesystem til forflytning af sengeliggende. Med VENDLET får plejepersonalet et bedre arbejdsmiljø. Borgeren oplever større komfort, selvstændighed og værdighed. Samtidig kan implementeringen af VENDLET optimere det daglige ressourceforbrug.

Føj til huskeliste
Careturner - Vendesystem til OPUS 1-plejesenge

Careturner - Vendesystem til OPUS 1-plejesenge

Add-on-løsning til automatiseret trykaflastning og hjælp ved manuelle forflytninger. En komfortabel og tryg løsning for den sengeliggende og et effektiv hjælpemiddel til personalet. Passer på OPUS 1-plejesenge i bredderne 85 og 90 cm. Fordele: Forebyggelse af tryksår, bedre arbejdsstillinger, fra 2-1-plejer, uforstyrret søvn, sansestimulering mm.

Føj til huskeliste
TurnAid T3 200 kg

TurnAid T3 200 kg

Vende- og forflytningssystemet TurnAid, en kombination af vendelagen og sengehest, anvendes i simple arbejdsgange til vending og forflytning af tunge plejekrævende og sengeliggende personer. Med fokus på sikkerhed tilgodeser systemet, at plejepersonale undgår mange tunge løft, skub og træk, samt at den plejekrævende oplever en nænsom behandling.

Føj til huskeliste
TurnAid T4

TurnAid T4

TurnAid er udviklet med det formål at optimere situationen omkring pleje, forflytning og lejring af stækt funktionsnedsatte mennesker på plejecentre, institutioner og i eget hjem.
På hånd- og fodbetjeningen kan hastigheden på motorrullerne indstilles til hhv 100, 75 og 50 ved brug af Speed Control funktionen.

Føj til huskeliste
Invacare Soft Tilt

Invacare Soft Tilt

Innovativt system der sammen med plejesengene SB755 og Nordbed tilbyder:
- Kontinuerlig automatisk trykaflastning
- Effektiv hjælp til forflytning og håndtering af sengeliggende borgere
- Tryghed og ro for borgerne
Kan programmeres til, automatisk og med forskellige interval,
at skifte position igennem hele døgnet.

Føj til huskeliste