Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål fra Unges Uddannelsescenter /Scan How

Hjælpemidler som understøtter strukturering af forløb, aktiviteter eller personlige mål ved at tydeliggøre elementer, delelementer, rækkefølger og evt. tidsforbrug men uden relation til tidspunkter. Bogstavsæt og symbolsæt, se 22 21 03 - 05.

Filtrér på detaljer

    
    
    
    
    
    
    
    
    
kr. 
Nulstil
Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
1 produktserie.
Scan How

Scan How

Lav personlige arbejdsgange som er målrettet den enkeltes behov. Print en QR-kode direkte fra appen, og placer den hvor der er behov for støtte. Herefter kan koden scannes, og personen vil blive guidet step-by-step.
https://www.youtube.com/watch?vOPoTUjxMp4

Føj til huskeliste

Unges Uddannelsescenter /Scan How
Tibbevangen 86
3500 Værløse