Produktgrupper - demens

Følgende produktgrupper matcher søgningen demens:

Elastik vest m. spænder - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til træning af sanseintegration

Hjælpemidler til træning af sanseintegration (156 produktserier)

Hjælpemidler til at facilitere hjernens koordinering af indtryk fra forskellige sanser.

Knop Modtager RX901C - eksempel fra produktgruppen personlige nødalarmsystemer

Personlige nødalarmsystemer (140 produktserier)

Alarmer som enten aktiveres af brugeren eller som aktiveres automatisk i personlige nødstilfælde, fx insulinalarmer, alarmer til personer med epilepsi samt faldalarmer.

MoreMemo - VideoKald, Foto, Kalender, demens (SIMKort) - eksempel fra produktgruppen kalendere og tidsplaner

Kalendere og tidsplaner (45 produktserier)

Hjælpemidler til formidling af kalenderoplysninger og/eller med funktioner der oplyser brugeren om planlagte aktiviteter eller forløb i relation til bestemte tidspunkter.

Care Tracker - Vega - eksempel fra produktgruppen lokaliserings- og sporingssystemer

Lokaliserings- og sporingssystemer (35 produktserier)

Systemer til lokalisering eller sporing af en person eller en genstand. Herunder hører fx GPS-baserede sporingssystemer og nøglefindere.

Pictogram School Kit - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål

Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål (30 produktserier)

Hjælpemidler som understøtter strukturering af forløb, aktiviteter eller personlige mål ved at tydeliggøre delelementer, rækkefølger og evt. tidsforbrug men uden relation til tidspunkter.

Bellmann BrandVagt, BE1480 - eksempel fra produktgruppen systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserne

Systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserne (28 produktserier)

Brand-, røg- og gasalarmer samt oversvømmelses- og temperatursensorer.

Det nye billedlotteri fra 1950erne og 60erne - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til kognitiv behandling

Hjælpemidler til kognitiv behandling (25 produktserier)

Hjælpemidler til kognitiv terapi, inklusiv dukke-terapi og terapi, som stimulerer hukommelsen hos personer som lider af hukommelsesvanskeligheder.

Pilleæske med timer - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler som understøtter hukommelsen

Hjælpemidler som understøtter hukommelsen (19 produktserier)

Talende fotoalbums, mindebøger, medicinæsker med påmindelse, systemer til påmindelse i forbindelse med selvmonitorering m.m.

MOBILT BRANDSLUKNINGS SYSTEM ULTRAGUARD - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til boligen til forebyggelse af skoldning og utilsigtede brande

Hjælpemidler til boligen til forebyggelse af skoldning og utilsigtede brande (7 produktserier)

Produkter, som fx afbryder elektricitet efter en given tid eller ved høj varmeudvikling, eller som bekæmper brande.

KiK Nu - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til træning af social adfærd

Hjælpemidler til træning af social adfærd (5 produktserier)

Hjælpemidler til at træne samvirke og det at leve i harmoni med andre mennesker.

Televindu Plus - eksempel fra produktgruppen hjælpemidler til træning af hukommelse

Hjælpemidler til træning af hukommelse (4 produktserier)

Hjælpemidler og software til at træne en person i at huske.