Hjælpemidler til træning af kognitive færdigheder

Hjælpemidler til at udvikle færdigheder som hukommelse, opmærksomhed, koncentration, konceptuel og anvendt tænkning.
05 12 03

Hjælpemidler til træning af hukommelse

(3 produktserier)
Hjælpemidler og software til at træne en person i at huske.

05 12 12

Hjælpemidler til træning af begrebsudvikling

(1 produktserier)
Hjælpemidler til at træne en person i at forstå begreber som fx farve, størrelse og form.