Benproteser

En samling af forenelige komponenter, som kan sammensættes til at udgøre en række forskellige benproteser. Herunder hører fx kosmetiske benproteser.