Produkter til hudpleje, hudbeskyttelse og hudrensning

Produkter, som anvendes til at pleje og beskytte huden mod skader fra forskellige kilder, herunder fra brugen af proteser og ortoser samt klæbende materialer til stomipleje. Hjælpemidler til sårbehandling, se 04 49. Huddækkende præparater (kosmetik), se 06 30 39. Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler, se 09 06. Hjælpemidler til vask, bad og brusning, se 09 33. Personlige værnemidler til arbejdspladser, se 28 24 03.
09 21 06

Hudrensemidler

(4 produktserier)
Substanser til at rengøre huden.

09 21 21

Fodfile

(3 produktserier)

09 21 81

Cremepåførere

(13 produktserier)
Skafte med et hoved til påføring af hudlotion, solcreme o.l.