Dør-, vindues- og gardinåbnere/-lukkere

Anordninger, manuelle eller elektroniske, som kan gøre det lettere at åbne og lukke vinduer, døre, gardiner og låse. Hjælpemidler til at betjene udstyr, se 24 09. Omgivelseskontrol, se 24 13 03. Tilpasningsgreb (hjælpemidler anvendt på produktet), se 24 18 06.
18 21 03

Døråbnere og dørlukkere

(32 produktserier)
Anordninger, manuelle eller elektroniske, som kan gøre det lettere at åbne og lukke døre.

18 21 06

Vinduesåbnere og vindueslukkere

(5 produktserier)
Anordninger, manuelle eller elektroniske, som kan gøre det lettere at åbne og lukke vinduer.

18 21 09

Gardinåbnere og gardinlukkere

(5 produktserier)
Anordninger, manuelle eller elektroniske, som kan gøre det lettere at åbne og lukke gardiner.

18 21 15

Låse

(14 produktserier)
Herunder hører elektriske låse.