Hjælpemidler, som optager, afspiller og overfører lyd- og billedinformation

Enheder, der optager eller leverer information i lyd- eller billedformater, og produkter, der kombinerer nogle af disse funktioner. Herunder hører fx lyd- og videoudstyr, TV, lydtransmissionssystemer, produkter, som behandler lyd- eller billedinformation for at forbedre kvalitet og anvendelighed, som fx at bortfiltrere støj eller konvertere fra analog til digital information. Diktafoner, notatapparater, DAISY-afspillere, radioer, mikrofoner, headsets m.m. Visuelle display, se 22 39 04. Lydtransmissionssystemer til høreapparater, se 22 06 25.
22 18 03

Udstyr til optagelse og afspilning af lyd

(6 produktserier)
Udstyr til at optage og afspille lyd, fx diktafoner og musikafspillere.

22 18 06

Videobåndoptagere og -afspillere

(1 produktserier)
Enheder til at gemme og afspille billeder og film på bånd eller andre elektroniske medier.

22 18 09

Radiomodtagere

(1 produktserier)
Herunder hører fx radiomodtagere med lyddisplay.

22 18 33

Mikrofoner

(1 produktserier)
Fx headsetmikrofoner.

22 18 36

Højttalere

(1 produktserier)

22 18 38

Hovedtelefoner, øretelefoner og headset

(7 produktserier)
Hovedbårne højttalere placeret tæt ved eller inde i øret.

22 18 39

Tilbehør til audio og videosystemer samt visuelle systemer

(2 produktserier)
Tilbehør til radio, video- og tv-systemer.