Eldrevne hjælpermanøvrerede kørestole

Eldrevne kørestole, som styres af en hjælper med en elektronisk styreenhed. Manuelle hjælpermanøvrerede kørestole, se 12 22 18.
12 23 12 02

Elkørestole, hjælpermanøvrerede, klasse A (primært til indendørs brug)

(5 produktserier)
Hjælpermanøvrerede elkørestole. Beregnet til kørsel på et plant, vandret underlag.