Elektroniske orienteringshjælpemidler

Elektronisk udstyr, som akustisk eller mekanisk informerer en person om sin position i forhold til et givent område.
12 39 06 04

Sensorbaserede mobile orienteringshjælpemidler

(3 produktserier)
Mobilt elektronisk udstyr som via sensorer giver akustisk eller taktil information om afstande i nærmiljøet.

12 39 06 05

GPS-baserede orienteringshjælpemidler

(4 produktserier)
Elektronisk udstyr eller software som via GPS giver information om position, orienterer om omgivelserne og kan guide til at finde vej.