Forhøjerklodser og forhøjerben

Anordninger, som placeres under benene på møbler for at forøge benenes længde.
18 15 03 01

Forhøjerklodser

(18 produktserier)
Klodser med en udskåret fordybning, hvori møbelbenene hviler.

18 15 03 02

Forhøjerben

(16 produktserier)
Hule ben, hvori møbelben anbringes.