Faste ramper

Fastmonterede flader, som forbinder to niveauer.
18 30 18 01

Stationære ramper

(14 produktserier)
Fastmonterede ramper tilpasset monteringsstedet.

18 30 18 02

Enkeltdele til stationære ramper

(20 produktserier)
Fx kanter, ben, gelændere og rampemoduler.