Software til nærkommunikation

Software til kommunikation mellem personer, som befinder sig samme sted. Software til tekstbehandling, se 22 12 24.
22 21 12 01

Symbolbaseret kommunikationssoftware

(22 produktserier)
Programmer, som tilretter computer, tablet eller smartphone til et kommunikationshjælpemiddel med symboler i brugergrænsefladen og med et output i form af tale, skrift eller symboler.

22 21 12 02

Skriftbaseret kommunikationssoftware

(1 produktserier)
Programmer, som tilretter computer, tablet eller smartphone til et kommunikationshjælpemiddel med et output i form af tale, tekst eller symboler. Input gennem fx tastatur eller tale.