Ure

Enheder til at måle, vise eller sige tiden. Herunder hører fx bærbare og ikke-bærbare ure, nedtællingsure og ure med eller uden alarmfunktion.
22 28 03 01

Bordure som aflæses taktilt

(3 produktserier)
Bordure med taktile punkter og visere. Kan have funktioner til påmindelse ved lyd, lys eller vibration, fx vækkeure. Inkluderer ikke bordure der primært aflæses visuelt eller auditivt, fx svagsynsure eller talende ure.

22 28 03 02

Bordure som aflæses visuelt

(48 produktserier)
Herunder bordure med tydelige tal og visere. Kan have funktioner til påmindelse ved lyd, lys eller vibration, fx vækkeure. Inkluderer ikke bordure der primært aflæses taktilt eller auditivt, fx punkture og talende ure.

22 28 03 03

Bordure som aflæses auditivt

(11 produktserier)
Bordure som angiver tiden med tale. Kan have funktioner til påmindelse ved lyd, lys eller vibration. Fx vækkeure. inkluderer ikke bordure der primært aflæses taktilt eller visuelt, fx punkture og svagsynsure.

22 28 03 04

Vægure

(1 produktserier)
Vægure med visuelt tydelige eller taktile tal og visere eller auditiv tidsangivelse.

22 28 03 05

Nedtællingsure

(53 produktserier)
Tidsmålere der angiver den resterende tid og evt. giver signal efter en given tid fx minuture og timeglas. Kan være udstyret med forstørret display, akustisk eller taktil aflæsning.

22 28 03 06

Kropsbårne ure som aflæses taktilt

(29 produktserier)
Kropsbårne ure hvis primære funktion er, at informere om tiden taktilt, fx punkture og vibrationsure. Herunder hører taktile ure der kan have funktioner til påmindelse ved lyd og/eller lys og/eller vibration.

22 28 03 07

Kropsbårne ure som aflæses visuelt

(32 produktserier)
Kropsbårne ure hvis primære funktion er, at informere om tiden visuelt, fx svagsynsure. Herunder hører visuelle ure der kan have funktioner til påmindelse ved lyd og/eller lys.

22 28 03 08

Kropsbårne ure som aflæses auditivt

(37 produktserier)
Kropsbårne ure hvis primære funktion er, at informere om tiden auditivt, fx talende ure. Herunder hører auditive ure der kan have funktioner til påmindelse ved lyd og/eller lys.