Bærehjælpemidler

Produkter til at støtte eller holde en genstand med henblik på at transportere den. Herunder hører bakker og bæreseler med krog. Bærehjælpemidler monteret på ganghjælpemidler, se 12 07 24. Bærehjælpemidler monteret på kørestole, se 12 24 42.
24 36 03 10

Bakker

(13 produktserier)
Bakker med non-slip, bakker monteret med puder under til anbringelse på knæene og lignende særligt udformede bakker.

24 36 03 11

Bæreseler

(5 produktserier)
Seler og stropper hvormed man kan fæstne genstande til kroppen.

24 36 03 13

Fritstående dropstativer

(12 produktserier)
Dropstativer med hjul eller sokkel.