Personlige beskyttelseshjælpemidler til arbejdspladser

Kropsbårne eller håndholdte hjælpemidler til beskyttelse mod helbreds- og sikkerhedsrisici. Herunder hører produkter til hovedbeskyttelse, øjenbeskyttelse, høreværn, fodbeskyttelse, luftvejsbeskyttelse og helkropsbeskyttelse, sikkerhedsstøvler, beskyttende arbejdstøj og arbejdsbælter. Fodortoser, se 06 12 03. Tøj og sko, se 09 03. Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler, se 09 06. Produkter til hudbeskyttelse og hudrensning, se 09 21.