Kravspecifikation - Software til telekommunikation - Trin 1 af 3

Dette værktøj hjælper dig til at udarbejde en kravspecifikation til en valgt produkttype.

Produkttype

22 24 24 01 - Software til telekommunikation.
Computerprogrammer der gør det muligt at anvende computere til mundtlig og visuel kommunikation via computernetværk. Herunder hører programmer til IP-telefoni og VoIP-telefoni.


Kravspecifikations type

Hvilken type kravspecifikation har du brug for?



Vejledning

Du skal vælge type 1, hvis du har brug for en kravspecifikation, som skal bruges til at vælge ét produkt til én person. Generatoren vil guide dig til at præcisere krav til produktmål, som passer specifikt til den person, der skal anvende produktet, hvilket fx kan afhænge af personens højde, vægt, skridtlængde m.v.

Du skal vælge type 2, hvis du har brug for at lave en kravspecifikation til en indkøbsaftale, hvor aftalen skal omfatte et sortiment fx produkter med fælles grundlæggende egenskaber i forskellige størrelser, således at sortimentet kan imødekomme behovene for den målgruppe, der skal købes ind til.