Tilmelding - forhandlere

Forhandlere af hjælpemidler kan gratis tilmelde sig Hjælpemiddelbasen og får dermed adgang til at registrere og vedligeholde information om produkter samt adgang til Hjælpemiddelbasens idé- og debatforum.
Skriv en mail til hmi-basen@socialstyrelsen.dk eller ring til Klaus Svane Olsen på tlf. 41 74 00 07 for at få yderligere information og en adgangskode til Hjælpemiddelbasen.

Hvilke produkter kan registreres i Hjælpemiddelbasen?

Produkter kan inkluderes i Hjælpemiddelbasen, hvis de i forhold til personer med nedsat funktionsevne

  • har særlige egenskaber og
  • kompenserer for, reducerer, forebygger, beskytter mod eller letter følgerne af en funktionsnedsættelse.

Produkter som registreres i Hjælpemiddelbasen skal kunne klassificeres i henhold til ISO 9999 klassifikationen og til Hjælpemiddelbasens klassifikationsprincipper. Desuden gælder følgende:

  • Produkter, som udelukkende anvendes af sundhedspersonale, fx klinikudstyr, kan ikke registreres, med mindre de også har særlige egenskaber i forhold til personer med funktionsevnenedsættelse.
  • Driftsmæssigt tilbehør til hjælpemidler, fx batterier og pumper, kan ikke registreres, med mindre de også har særlige egenskaber i forhold til personer med funktionsevnenedsættelse.
  • Løsninger bestående af kombinationer af hjælpemidler kan ikke registreres i Hjælpemiddelbasen, med mindre de udgør et samlet system, fx en vekseltrykmadras med pumpe.
  • Medikamenter og implantater kan ikke registreres.

Det er ikke en betingelse, at produktet kan bevilges efter Serviceloven eller anden lovgivning, for at det kan registreres i Hjælpemiddelbasen.

Af historiske årsager findes der tidligere registrerede produkter i Hjælpemiddelbasen, som falder uden for ovenstående kriterier. Vi arbejder løbende på at fjerne disse produkter fra Hjælpemiddelbasen i dialog med forhandlerne, som har registreret produkterne.

Hvem ser produkterne i Hjælpemiddelbasen?

Hjælpemiddelbasen har i gennemsnit ca. 81.000 besøg pr. måned. Det er primært sagsbehandlere, terapeuter, indkøbere, hjælpemiddelbrugere og deres pårørende som besøger Hjælpemiddelbasen. Information om produkter i Hjælpemiddelbasen bliver også præsenteret på den europæiske portal EASTIN (www.eastin.eu). Information fra Hjælpemiddelbasen bliver dermed også let tilgængelig på det internationale marked.