Tilmelding - forhandlere

Forhandlere af hjælpemidler kan gratis tilmelde sig Hjælpemiddelbasen med henblik på at få adgang til at registrere og vedligeholde information om produkter. Ved tilmeldigen vil der også være mulighed for at tilmelde sig Hjælpemiddelbasens idé- og debatforum.
Skriv en mail til hmi-basen@sbst.dk eller ring til Klaus Svane Olsen på tlf. 41 74 00 07 for at igangsætte tilmeldingen.

Hvilke produkter kan registreres i Hjælpemiddelbasen?

Produkter kan registreres i Hjælpemiddelbasen, hvis de i en given sammenhæng kan bidrage til at optimere en persons funktionsevne og at reducere et handicap, jf. Begreber på hjælpemiddelområdet.

Produkter, som registreres i Hjælpemiddelbasen, skal kunne klassificeres i henhold til ISO 9999 klassifikationen. I øvrigt gælder følgende:

  • Produkter, der udelukkende anvendes som arbejdsredskaber, fx klinikudstyr eller undervisningsmaterialer, kan ikke registreres, med mindre de også har særlige kompenserede eller tilgængelighedsmæssige egenskaber i forhold til personer med funktionsevnenedsættelse.
  • Tilbehør til hjælpemidler, som ikke er specielt udviklet eller tilpasset til anvendelse i forbindelse med et hjælpemiddel, fx almindelige batterier og elpærer, kan ikke registreres, med mindre tilbehøret i sig selv har særlige egenskaber i forhold til personer med funktionsevnenedsættelse.
  • Løsninger bestående af kombinationer af hjælpemidler kan ikke registreres i Hjælpemiddelbasen, med mindre de udgør et samlet system, fx en vekseltrykmadras med pumpe.
  • Medikamenter og implantater kan ikke registreres.

Det er ikke en betingelse, at produktet kan bevilges efter en bestemt lovgivning, eller er omfattet af et bestemt direktivområde.

Af historiske årsager findes der tidligere registrerede produkter i Hjælpemiddelbasen, som falder uden for ovenstående kriterier. Vi arbejder løbende på at fjerne disse produkter fra Hjælpemiddelbasen i dialog med forhandlerne, som har registreret produkterne.