Bevilling & rådgivning

Personer med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan søge om et hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring hos deres kommune.

Personer med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan søge om et hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring hos deres kommune.
Du skal ansøge hos din kommune, som er den bevilgende myndighed. Ansøgning sker digitalt via borger.dk, hvor du også får information om reglerne for at få bevilget et hjælpemiddel, forbrugsgode og boligændring. Hvis du ikke er i stand til at søge digitalt, kan din lokale borgerservice hjælpe dig med det.
Kommunen yder også rådgivning om hjælpemidler i tilfælde, hvor der ikke er tale om bevilling.
Se også Socialstyrelsens sider om lovgivning og bevilling på hjælpemiddelområdet.