Spørgsmål & svar

Har du spørgsmål vedrørende Hjælpemiddelbasen, kan du måske finde svar under nedenstående overskrifter. Ellers kan du skrive til hmi-basen@sbst.dk.

Hvad er et HMI-nr.? Åben

Hvad er et HMI-nr.? Luk

HMI-nr. er et produkt ID, som tildeles et produkt, når det oprettes i Hjælpemiddelbasen. Alle forhandlere kan få adgang til at oprette hjælpemidler i Hjælpemiddelbasen og få HMI-nr. på deres produkter, så længe produkterne kan klassificeres i Hjælpemiddelbasen. Hvis identiske produkter registreres af flere forhandlere, tildeles produkterne samme HMI-nr. Vurdering af, hvorvidt produkter er identiske, sker på baggrund af oplysninger fra forhandlerne.

HMI-nr. anvendes bl.a. på hjælpemiddeldepoter til lagerstyring.

Mangler HMI-nr., hvad gør jeg? Åben

Mangler HMI-nr., hvad gør jeg? Luk

Hvis du er forhandler og ønsker et HMI-nr. til et produkt, skal du oprette produktet i Hjælpemiddelbasen. Når Social- og Boligstyrelsen har tildelt HMI-nr., bliver det offentliggjort i Hjælpemiddelbasen.

Hvis du er arbejder med hjælpemiddelformidling eller lagerstyring og mangler et HMI-nr. på et produkt, kan du kontakte forhandleren af produktet og opfordre til, at produktet bliver oprettet i Hjælpemiddelbasen. Hvis det drejer sig om et produkt, som ikke kan oprettes i Hjælpemiddelbasen, fx en reservedel, kan der i de fleste hjælpemiddelsystemer oprettes et lokalt HMI-nr. i intervallet 90.000-99.999 eller 900.000 til 999.999.

Godkendes produkterne? Åben

Godkendes produkterne? Luk

Nej, Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter og vurderer ikke produkternes kvalitet. I Hjælpemiddelbasen har forhandlerne mulighed for at oplyse, om produkterne er prøvet efter relevante standarder, som indeholder minimumskrav i forhold til sikkerhed og funktionalitet. Du kan spørge efter denne information hos forhandleren. Forhandleren har desuden mulighed for at vedhæfte prøvningsrapporter i Hjælpemiddelbasen.

Hvad betyder CE-mærkning? Åben

Hvad betyder CE-mærkning? Luk

Et CE-mærke er fabrikantens tilkendegivelse af, at produktet opfylder kravene i et europæisk direktiv eller forordning. CE-mærket er et akronym for Conformité Européenne, hvilket betyder europæisk overensstemmelse.
CE-mærket ser ens ud for de forskellige direktiver og forordninger. Det skal fremgå af brugsanvisningen, hvilket direktiv eller forordning, CE-mærket vedrører.
De fleste hjælpemidler skal CE-mærkes som medicinsk udstyr, men der findes også hjælpemidler, som hører under andre direktivområder, fx Maskindirektivet eller Lavspændingsdirektivet, og som derfor skal CE-mærkes i henhold til disse direktiver. Endelig findes der produkter, som udelukkende er omfattet af Produktsikkerhedsdirektivet, og disse produkter skal ikke CE-mærkes.

Hvorfor mangler der oplysninger? Åben

Hvorfor mangler der oplysninger? Luk

Social- og Boligstyrelsen udvikler løbende de formularer, som anvendes til indsamling af produktoplysningerne, herunder mål og egenskaber. Hvis der tilføjes et nyt felt i en formular, udfylder forhandlerne dette felt, når de registrerer nye produkter. For produkter, der allerede er registreret i databasen, kan der gå nogen tid, inden forhandlerne får udfyldt det nye felt, og hvis det drejer sig om udgåede produkter, vil feltet typisk ikke blive udfyldt.

Hvorfor mangler prisen? Åben

Hvorfor mangler prisen? Luk

Det er frivilligt for forhandlerne, om de vil oplyse priser på deres produkter. Det er ikke alle forhandlerne, der ønsker at oplyse priser i Hjælpemiddelbasen. Du kan kontakte forhandleren for at få oplyst priser.

Hvem beskriver produkterne? Åben

Hvem beskriver produkterne? Luk

Alle produktoplysninger er leveret af forhandlerne. Dvs. det er forhandlerne som har formuleret produktbeskrivelserne og oplyst om produkternes egenskaber og mål. Det er ligeledes forhandlerne som har anført prøvningsoplysninger, oplysninger om CE-mærkning og vedhæftet informationsmaterialer som fx brugsanvisninger.

 

Fold alle afsnit ud /