Hjælpemiddelbasens indhold

Hjælpemiddelbasen indeholder aktuelt oplysninger om 91.501 hjælpemidler og 1.340 forhandlere af hjælpemidler. Desuden indeholder Hjælpemiddelbasen guides, et forum, målgruppebeskrivelser samt en række opslagsfunktioner bl.a. vedrørende lovgivning, standardisering og offentlige indkøb.

I det følgende gives en introduktion til Hjælpemiddelbasens forskellige indholdselementer. Alle elementer er relateret til hinanden. Det er således muligt at finde oplysninger om en specifik produkttype og derefter finde fx guides, forumindlæg og principafgørelser omhandlende samme produkttype.

Størstedelen af Hjælpemiddelbasens indhold findes også på engelsk.

Produktoplysninger

Hjælpemiddelbasens produktoplysninger er leveret af produkternes forhandlere og omfatter bl.a. beskrivelser, specifikationer samt eventuelle oplysninger om pris, prøvning og CE-mærkning. Der er fotos af de fleste produkter, og der findes et stigende antal brochurer, videoklip, brugsanvisninger, QuickGuides samt tilbehørs- og reservedelskataloger.

Alle produkter i Hjælpemiddelbasen klassificeres på basis af den internationale standard for klassificering af hjælpemidler, ISO 9999. Desuden tildeles produkterne et identifikationsnummer (HMI-nr.) som bl.a. bruges på kommunale hjælpemiddeldepoter til lagerstyring. Social- og Boligstyrelsen administrerer og validerer klassifikationen og tildelingen af HMI-numre. Social- og Boligstyrelsen vedligeholder og udvikler desuden Hjælpemiddelbasens produkttypespecifikke skabeloner til dataindsamling.

Med udgangspunkt i ISO 9999s definition af et hjælpemiddel, begrænser Hjælpemiddelbasen sig ikke til produkter, der kan bevilges efter en bestemt lovgivning, eller produkter som er omfattet af et bestemt direktivområde. Læs mere i afsnittet Hvilke produkter kan registreres i Hjælpemiddelbasen?

Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet.

Guides

Guides omhandler et afgrænset produktområde (fx rollatorer) eller et særligt aktivitetsområde (fx rengøring og hjælpemidler hertil). I guides præsenteres relevante produkttyper og -varianter, der gives eksempler på, hvornår/til hvem forskellige hjælpemidler kan være relevante, og der gives tips til, hvordan forskellige hjælpemidler anvendes mest hensigtsmæssigt.

Hjælpemiddelbasens aktuelt 47 guides er forfattet af Social- og Boligstyrelsen.

Målgrupper

Målgruppeindgange har til formål at give inspiration til, hvordan forskellige typer hjælpemidler kan være til gavn for personer med forskellige typer nedsat funktionsevne, fx for personer med demens eller personer med gigt. Målgruppeindgange henviser til relevante produkttyper, guides og andre relevante informationskilder.

Hjælpemiddelbasens aktuelt 15 målgruppeindgange er forfattet af Social- og Boligstyrelsen.

Specialkataloger

Specialkataloger redegør for produkttyper som er eller kan være aktuelle i forhold til specifikke lovgivningsmæssige bestemmelser. Den lovgivningsmæssige ramme forklares, og produkttyper og scenarier beskrives.

Hjælpemiddelbasens aktuelt 3 specialkataloger er forfattet af Social- og Boligstyrelsen.

Forum

Hjælpemiddelbasens Forum er et åbent idé- og debatforum for alle med interesse for hjælpemidler. Indlæg i Forum klassificeres, og som medlem af forum kan man være tilmeldt mailadvisering ved nye indlæg omhandlende ens interesseområder.

Forums aktuelt 5.188 medlemmer er en blanding af fagpersoner, der arbejder med hjælpemiddelformidling, privatpersoner, der har interesse for området, og forhandlere/producenter, der leverer produktoplysninger til Hjælpemiddelbasen.

Opslagstavle

Opslagstavlen indeholder beskeder vedrørende Hjælpemiddelbasen og Social- og Boligstyrelsens aktiviteter på hjælpemiddelområdet. Forhandlere med produktoplysninger i Hjælpemiddelbasen har også mulighed for at skrive på opslagstavlen om fx temadage, udstillinger m.v.

Principafgørelser på hjælpemiddelområdet

Principafgørelser på hjælpemiddelområdet omfatter en oversigt over de af Ankestyrelsens principafgørelser, som omhandler de typer af hjælpemidler, der findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udsendes fra Ankestyrelsen; kasserede principafgørelser slettes fra listen. Social- og Boligstyrelsen klassificerer principafgørelserne med Hjælpemiddelbasens produktklassifikation, således at det fremgår, hvilke produkttyper afgørelserne omhandler. Social- og Boligstyrelsen kan ikke garantere, at oversigten er fuldt dækkende, da den vedligeholdes manuelt, og da udvælgelse af principafgørelser til oversigten er baseret på et fagligt skøn.

Oversigten over principafgørelser indeholder aktuelt 90 afgørelser.

Standarder for prøvning

Standarder for prøvning er en oversigt over europæiske/internationale standarder for prøvning af hjælpemidler. Social- og Boligstyrelsen klassificerer standarderne med Hjælpemiddelbasens produktklassifikation, således at det fremgår, hvilke produkttyper standarderne har relevans for. Social- og Boligstyrelsen kan ikke garantere, at oversigten er fuldt dækkende, da den vedligeholdes manuelt, og da udvælgelse af standarder til listen er baseret på et fagligt skøn.

Oversigten indeholder aktuelt 45 standarder.

Indkøbsskabeloner

Social- og Boligstyrelsens indkøbsskabeloner er hjælpeværktøjer til udarbejdelse af kravspecifikationer i forbindelse med offentlige indkøb på hjælpemiddelområdet. Skabelonerne er udarbejdet specifikt for 27 produktområder, som alle er repræsenteret i Hjælpemiddelbasen. Der arbejdes på gradvist at erstatte skabelonerne med et webbaseret værktøj.

App søgning

Hjælpemiddelbasens App søgning er et opslagsværktøj til at søge efter hjælpemiddelrelaterede apps fra App Store eller Google Play. Ved søgning efter apps til iOS benyttes Search Api fra Apple. Ved søgning efter apps til Android benyttes søgefunktion leveret af 42matters.com. Social- og Boligstyrelsen beriger værktøjet med hjælpemiddelrelaterede søgeord relateret til Hjælpemiddelbasens produktklassifikation.