Tunge døre i opgang til etage boligbyggeri

11-11-2019 af Charlotte Skou Hansen

Vi har i vores kommune gentagne ansøgninger fra enkelt personer, der bor i etageboligbyggeri. Disse borgere oplever forskellige vanskeligheder i forbindelse med at komme ind og ud af den fælles dør til opgangen fordi den er for tung/stram/lukker for hurtigt mm. Hvem har ansvaret for at disse problematikker udbedres - Boligselskabet/ejer eller Kommunen? Det samme gælder trin ved indgangspartiet og plads til at rollator kan fastgøres tæt ved opgangsdøren??

Svar 1 af 2 - Opgangsdør

11-11-2019 af Maria R.M Vogt

Vi har ansvaret for at udligne niveauforskelle som følge af borgers funktionsnedsættelse.
I BR18 skal der være niveaufri adgang v. almen boliger, dvs. 2,5 cm niveaufri adgang.
I forhold til tunge opgangsdøre, så er det boligforeningens ansvar at justere dørpumpen, så den er nem at åbne.
Hvis den fortsat er meget tung, men overholde kravene, som kan ses på SBI.dk, så er det Kommunens opgave, hvis man som følge af sin funktionsnedsættelse ikke kan åbne døren.
SBI anvisning nr. 249
2.2.1 ENTRDØR
Entrédøren bør have en fri bredde på mindst 0,87 meter, så en kørestolsbruger uhindret kan komme igennem døråbningen. Hvis døren går ud til en fælles adgangsvej, skal der være mindst 0,5 meter ved siden af døren modsat hængselsiden, uanset om døren åbner udad eller indad i boligen. Kravet er begrundet i hensynet til kørestolsbrugerens betjening af døren.

Døren bør kunne låses op og åbnes med én hånd og en åbningskraft på højst 25N svarende til en vægt på ca. 2,5 kg.

Døren kan med fordel være forberedt til automatisk åbning og lukning. Lås anbringes bedst 0,8-1,0 meter over gulvet. Det er praktisk med plads til en taskehylde eller bænk uden for entrédøren, så det er nemt at stille ting fra sig, mens døren åbnes, eller man kan sætte sig, mens nøglen findes frem.

Svar 2 af 2 - Socialstyrelsens online bolignetværk

13-11-2019 af Sarah Kjær

Kære Charlotte

Maria har allerede givet nogle rigtig gode inputs til dig i hendes svar.
Jeg vil som supplement blot gøre opmærksom på, at Socialstyrelsen har et onlinenetværk netop på boligområdet (primært Serviceloven §116), hvor du kan læse erfaringer om lignende sager fra boligsagsbehandlere på tværs af landet. Onlinenetværket er gratis at deltage i.

Du finder onlinenetværket på (kopier linket ind i din egen browser):
https://netvaerk.socialstyrelsen.dk/page1.aspx

Venlig hilsen
Sarah Kjær (faglig konsulent på Socialstyrelsens bolignetværk)

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Hjælpemidler til indretning og tilpasning af indendørs og udendørs lokaliteter