Ydes der støtte til montering af gelænder

19-11-2019 af Helle Lausten

Jeg er i gang med at bevilge et gelænder som forbrugsgode iht 113, stk. 3.
Vi er i vores team ikke enige om, hvorvidt borger skal ydes 50 støtte til monteringen af gelænderet - eller om der udelukkende ydes støtte tilsvarende 50 af gelænderets pris.

I principafgørelse 73-17 er beskrevet:
.....Borger får hjælp til produktet og opsætning heraf, hvis der er tale om boligindretning eller et hjælpemiddel, mens borger selv skal betale halvdelen, hvis der er tale om et forbrugsgode....

Jeg læser det som, at borger skal have 50 tilskud til køb af gelænder og 50 tilskud til montering. Vi er ikke enige i gruppen. Hvad gør I andre kommuner?

Svar 1 af 4 - gelændere

19-11-2019 af Maria R.M Vogt

Ankestyrelsen har i et hotline svar beskrevet, hvad de mener bevilling på 50 indbefatter

5) Det fremgår af servicelovens 113, stk. 3, jf. stk. 1, at hjælpen til køb af forbrugsgoder udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.
Vi henviser desuden til, at det fremgår af punkt 44 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., at borgeren således får ejendomsretten til produktet.
Af vejledningens punkt 47 fremgår det endvidere, at hjælpen som udgangspunkt ydes med et kontant beløb svarende til 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den type, der er behov for til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne. Ved fastlæggelsen af et almindeligt standardprodukt må prisen på et gennemsnitsprodukt af den pågældende type lægges til grund.
Det er på den baggrund vores umiddelbare opfattelse, at det alene er gelænderet, hvortil hjælpen på 50 pct. ydes. Borgeren skal derfor selv afholde udgifterne til opsætning og nedtagning af gelænder bevilget som et forbrugsgode.

Svar 2 af 4 - Gelænder

19-11-2019 af Sidse Krog

Hejsa
I Norddjurs behandler vi ansøgningen på samme måde som Vejle altså udelukkende med 50 på produktet.
Mvh Sidse

Svar 3 af 4 - Online bolignetværk

20-11-2019 af Sarah Kjær

Kære Helle

Som supplement til de andres input, vil jeg gøre opmærksom på Socialstyrelsens onlinenetværk på boligområdet (primært Serviceloven §116). På onlinenetværket kan du læse erfaringer om lignende sager fra boligsagsbehandlere på tværs af landet. Onlinenetværket er gratis at deltage i.

Du finder onlinenetværket på (kopier linket ind i din egen browser):
https://netvaerk.socialstyrelsen.dk/page1.aspx

Venlig hilsen
Sarah Kjær (faglig konsulent på Socialstyrelsens bolignetværk)

Svar 4 af 4 - Første eller andet gelænder

20-11-2019 af Bente Bruun Palmvig

I vores team har vi i øjeblikket en drøftelse vedr. gelænder.
Skal borger selv sørge for det første gelænder, så vi først kan bevilge 2. gelænder.
Hvad gør I i andre Kommuner ?

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Gelændere og støttegreb

Emner
Servicelovens § 116 - Hjælp til indretning af bolig