Special rollator

17-04-2020 af Jette Nygård

Hej alle sammen

Jeg har en senhjerneskadet borger, som i mange år har gået ved rollator. Det er plejepersonalet, som styrer den, da borger formentligt er blind. Der er af den årsag for en del år siden monteret to håndtag på hver side af rollatoren, så det var nemmere for plejepersonalet.
Borger er nu begyndt med ikke selv at ville gå rollatoren frem, hvilket resulterer i, at plejepersonalet også skal trække rollatoren og delvis borger (det er ikke lysten hos borger der mangler men derimod kognitionen den er gal med). Dette medfører gener hos plejepersonalet pga. De uhensigtsmæssige arbejdsstillinger/-belastninger.
Er der nogen af jer, som har stået i en lignende sag eller bare har en god idé til, hvordan ovenstående problem kan løses?
På forhånd tak for hjælpen og god weekend :-)

Svar 1 af 4 - Svar på rollator sag

17-04-2020 af Mette Schiøtt

Hej
Hvad med en talerstol eks Tarus hmi nr 37443, hvor borger måske bliver mere tryg nar han går inde i den. Højden på den gør, at personalet kan gå ved siden af i opret stilling og styre den let.

Svar 2 af 4 - Meywalk

17-04-2020 af Jan Sahlertz (Meyland-smith A/S)

Illustration til MeywalkVi har stor succes med at at anvende Meywalk4 til ældre borgere for at give dem sikkerhed under gang.

Meywalk 4 giver borgeren en stor sikkerhed og mulighed for at fastholde gangfunktionen under sikre forhold.

Kontakt os for uforpligtigende afprøvning

infomeyland-smith.dk eller 98961985

Svar 3 af 4 - Rollator

17-04-2020 af Randi Stidsen

Hej Jette
Min første tanke var også, om et andet ganghjælpemiddel kunne være en mulighed, men der dukkede også en masse spørgsmål op i mit hoved. Nu får du dem, og måske er der noget I kan bruge i den videre proces.

Giver borger selv udtryk for, at lysten til at gå ikke mangler? Hvad er der galt med kognitionen? Kan der gøres noget ved det? Handler det om motivation eller måske manglende forståelse? Er der sket noget, som har fået borger til at gå i stå? Er der noget personale, som lykkes med at gå med borger uden problemer? Er det i forbindelse med særlige situationer borger ikke vil gå? Kan man lave aftaler med borger?
Har borger ondt? Er der foretaget en fysioterapeutisk undersøgelse for at udelukke, at der er en nyopstået fysisk udfordring?
Hvis borger ikke vil gå og man ikke kan finde en mere specifik bagvedliggende årsag, som kan støtte i at finde handlemuligheder, må man vel anse borger for at være ikke gående og benytte kørestol. Både af hensyn til borger og personale. Men der naturligvis nogle overvejelser, der skal gennemgås, inden man når der til.
Held og lykke med det videre arbejde.

Venlig hilsen
Randi Stidsen

Svar 4 af 4 - rollator

20-04-2020 af Gitte Jespersen

Hej Jette
Jeg kan ikke ud fra din beskrivelse vurdere hvor stor en belastning, det er for personalet at gå med borger. Men hvis du igangsætter arbejdet, skal du selv vurdere, hvor stor belastningen er og om den er uhensigtsmæssig stor.
I AT-vejledning, Arbejdets udførelse - D.3.3. står følgende: (forkortet)
Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så ... manuelhåndtering af personen kan foregå sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.
I planlægningen og tilrettelæggelsen kan bla indgå
-funktionsevne og samarbejdsvilje
-egnede tekniske hjælpemidler

I integreret træning i plejen skal der i planlægningen tages hensyn til belastningen og risiko for pludselige belastninger...

De ansatte bør ikke udsættes for det dilemma, at hensynet til patienten/personens træning prioriteres højere end hensynet til den ansatte ....

mvh Gitte Jespersen

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Tilbehør til ganghjælpemidler
Rollatorer
Gangstole
Gangborde