Time Timer

27-11-2020 af Gitte Binderup

Vi - ergoterapeuter myndighed børneområdet i Aalborg kommune - er i tvivl ift om vi kan/ skal bevilget Time Timere efter servicelovens 112.
Hvad gør I i andre kommuner?

Svar 1 af 9 - Nysgerrig Ergo

27-11-2020 af udmeldt bruger

Vil de fleste time timere ikke alligevel falde under bagatelgrænsen på 500 ,-? Hvoraf en borger alligevel selv vil skulle betale for en timer, på lige fod med andre mindre hjælpemidler under 500,-

Svar 2 af 9 - Time Timer

27-11-2020 af Helle Christiansen

Jeg bevilger TimeTimer (og MemoTimer) efter SL 112, da jeg betragter det som et hjælpemiddel og ikke et forbrugsgode. Når det er et hjælpemiddel, har prisen ikke nogen betydning for om borger kan få det bevilget eller ej. Så længe det er den bedst og billigste løsning.
Det der gør at jeg betragter en timetimer som et hjælpemiddel er at den i modsætning til f.eks. æggeur giver en visualisering af tiden og at tiden går.

Svar 3 af 9 - Time Timer

27-11-2020 af Helene Valsgaard

Jeg bevilger dem også efter 112 som hjælpemiddel.

Svar 4 af 9 - Time Timer

27-11-2020 af Mogens Heise Olsen

Jeg vil også vælge 112 - ud fra specielt udviklet med henblik på kompensering for funktionsnedsættelse.
Bagatelgrænse kr. 500 retter sig mere mod forbrugsgoder efter 113

Svar 5 af 9 - Time-timer

27-11-2020 af Kirsten Vahr Knudsen

Såfremt borger har en smartphone, I-pad el. lign. anbefaler jeg borger at hente time-timer appen som i øvrigt er gratis.

Kan pågældende af en eller anden grund ikke anvende de ovennævnte bevilliges time-timer eft. 112

Svar 6 af 9 - Svar til Time Timer

30-11-2020 af Kirsten Kramer

Vi giver afslag, da der findes forbrugsgoder under 500 kr, som kan afdække behovet.

ADE æggeur, som virker som en time timer 125 kr.

https://www.checkfrank.dk/ade-aeggeur/651040?utmsourcegoogle&utmmediumshopping&utmcampaignadwords&dfwtracker34345-651040&gclidEAIaIQobChMIncyMpaeq7QIVmOFRCh0l5gKqEAQYASABEgLj5DBwE

Svar 7 af 9 - ADE æggeur

04-01-2021 af Helle Christiansen

Det er altid rart at få info om nye ting der kan hjælpe vores borger. Jeg har købt mig et ADE æggeur for at prøve det.
Det fungere fint som det skal, men det tikker ret højt når der tælles ned. Og det tikker et halvt minut efter det har ringet. Der er flere af mine borger der ikke ville kunne klare at lytte til det. Til dem, vil jeg derfor fortsat bevilge TimeTimer efter SL 112.
TimeTimer fås også som armbåndsur og er dermed transportabel.
Men til dem der kan distrahere fra den tikkende lyd, er ADE æggeuret en fin løsning.

Svar 8 af 9 - Time Timer

04-01-2021 af Sidse Krog

Vi giver også afslag med samme begrundelse som Randers (Kirsten Kramer).

Dertil kommer det, at TimeTimer ikke alene er produceret til og anvendes ifb. funktionsnedsættelser. Produktet anvendes i høj grad ved alm. skolebrug og til visuel struktur ved møder mm på div. arbejdspladser. Vi vurderer derfor TimeTimer som forbrugsgode på lige vilkår som ADE uret, Apps mm.

Mvh Sidse

Svar 9 af 9 - Time timer - forbrugsgode?

12-03-2021 af Dorte Christiansen

Jeg har også en sag med en time timer, og er også interesseret i at høre hvordan disse sager gribes an i andre kommuner.

Som jeg ser det er time timeren ikke fremstillet specifikt med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Time timeren er også en hjælp i skolen, SFO, børnehaver m.v. mhp. bl.a. at skabe tidsfornemmelse og mindske stress.
Min vurdering er på denne baggrund at en time timer bør betragtes som et forbrugsgode, og da den koster under 500 kr kan der ikke ydes tilskud til denne.

Hvad tænker I andre?
Kan man betragte en time timer som et forbrugsgode, eller skal/bør det betragtes som et hjælpemiddel?

På forhånd tak.

Mvh Dorte
Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Ure