Ansvarsforsikring af kabinescooter

08-12-2020 af Sanne Rohde Vive

Hvad gør I i sager med ansøgninger om kabinescooter, hvis borger findes berettiget til bevilling efter 113 stk. 5.

Der skal tegnes en ansvarsforsikring på kabinescooteren og det kræver at borger står registreret som ejer af kabinescooteren for at tegne ansvarsforsikring, hvilken igen giver et problem, hvis borger er kontanthjælpsmodtager, hvordan håndterer I andre det?

Svar 1 af 9 - ansvarsforsikring

08-12-2020 af Lisa Eriksen

Jeg har lige bevilget en kabinescooter efter 113 stk 5. Det er kommunens ejendom og kommunen står som primær ejer, borger står som primær bruger og har tegnet ansvarsforsikring. Ved ikke om det kan bruges.

Svar 2 af 9 - Kabinescooter

08-12-2020 af Pernille Koch Christiansen

Det under mig at i bevilger en kabinescooter efter 113 stk. 5.
Den kan vel aldrig træde i stedet for en kørestol? Tænker ikke man lige tager en kabinescooter med ind i Netto? Vil gerne høre jeres tanker omkring det :-)
Desuden undrer det mig, hvorfor der skal ansvarsforsikring til en kabinescooter og ikke en alm. scooter? Den gang vi bevilgede knallerter, var det da også borger selv der skulle sørge for ansvarsforsikring. Tænker ikke det kan være kommunens ansvar??

Svar 3 af 9 - Ansvarsforsikring af kabinescooter

08-12-2020 af Sanne Rohde Vive

Det drejer sig om en psykiatrisk borger, med en særlig angstproblematik, så der er nogle helt andre skånebehov, som gør sig gældende i denne sag. Så her ville en el-kørestol aldrig kunne kompenserer for borgers udfordringer.

Svar 4 af 9 - Kabine-scooter som 113 stk. 5

08-12-2020 af Lennart Christiansen

Illustration til Kabine-scooter som 113 stk. 5Jeg har den holdning, at en kabine-scooter ikke kan bevilliges som stk. 5.
Begrundelsen lægges i Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 hvor der står, at Det afgørende for, om et el-køretøj udelukkende fungerer som et hjælpemiddel er, om det vil erstatte et egentligt hjælpemiddel, fx en manuel... elektrisk kørestol... eller om det vil erstatte et almindeligt transportmiddel, fx en almindelig tohjulet cykel,... bil....
En kabine-scooter transporterer borger fra parkeringsplads til parkeringsplads som fx en cykel eller bil, og altså IKKE fra borgers stue til forretningens hylder som fx en manuel eller elektrisk kørestol. Derfor mener jeg, at en kabine-scooter kun kan bevilliges efter stk. 3.

Jeg er dog klar til at få udvidet min horisont. :-)

Svar 5 af 9 - Kabinescooter som 113 stk. 5

09-12-2020 af Sanne Rohde Vive

Jeg kan ikke uddybe vores nuværende sag yderligere uden at gøre borger genkendelig. I er dog velkomne til at skrive til mig på mail.

Svar 6 af 9 - Ansvarsforsikring

09-12-2020 af Maria R.M Vogt

Det påhviler borger at tegne lovpligtige forsikringer.
Dette er en udgift borger må dække på lige fod med dengang man kunne bevilge 3. hj. Knallerter som hjælpemiddel. Der lå det i den gamle vejledning at borger selv skulle afholde udgiften til lovpligtige forsikringer.

Man kan sammenligne det med støtte til køb af bil. Der skal borger også selv betale for den lovpligtige forsikring.

Svar 7 af 9 - Bevilling efter SL 113 stk. 5

10-12-2020 af Pia Lykkegaard

Vi er af AST blevet pålagt at bevilge en borger en kabinescooter efter SL 113 stk. 5. Borger havde søgt om en ny efter at have fået en som forbrugsgode for en årrække siden og den var slidt op. Vi gav afslag begrundet i reglerne om bevilling efter 113 forbrugsgoder. AST vurderede at borgers funktionsniveau berettigede til en ny.

Forsikring:
Hvis el-køretøjet kører under 15 km/t er de ikke lovkrav om forsikring. Hvis den kan køre over 15 km/t. er der krav om en lovpligtig forsikring som borger skal købe.

Svar 8 af 9 - Kabinescooter

10-12-2020 af udmeldt bruger

Jeg deler da bestemt Lennarts undren - det hænger jo ikke sammen at en kabinescooter kan bevilges som 113, stk. 5.

Har I overvejet at kontakte Ankestyrelsen og høre, hvordan de vil argumentere for afgørelsen set i forhold til deres principafgørelse 40-19?
Medmindre selvfølgelig at argumentationen for selve kabinen har noget med angstproblematikken at gøre - altså at man kan undgå direkte kontakt med andre mennesker fx.

Svar 9 af 9 - Kabinescooter som 113 stk. 5

10-12-2020 af Sanne Rohde Vive

Det er netop angstproblematikken, der er afgørende i forhold til bevillingen i denne sag. Og angstproblematikken er af en karakter, der er meget usædvanlig, så det hele hviler faktisk på en individuel konkret vurdering i dette tilfælde.

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Knallerter og motorcykler
Eldrevne kørestole med manuel direkte styring