El-stik el-scooter som borger selv har anskaffet?

02-02-2021 af Mia Rasmussen

Hvordan forholder I jer til installation af el-stik til en el-scooter, som borger selv har anskaffet sig?
Går I i gang med en grundig sagsbehandling for at vurdere, hvorvidt borger ville være berettiget til en el-scooter fra kommunen?
Eller giver I afslag med den begrundelse, at borger selv har købt en el-scooter uden at drøfte det med kommunen forinden?

Svar 1 af 4 - El-stik til el-scooter

02-02-2021 af Tina Jeppesen

Vi plejer at lave en vurdering af, om borger vil være berettiget til en el-scooter fra os, og er de det, så betaler vi for installering af et el-stik.
Hvis man ser på det økonomisk, har vi som kommune sparet nogle penge ved, at borger selv har anskaffet sig scooteren, hvis de i bund og grund havde været berettiget til enten tilskud eller udlån.

Svar 2 af 4 - El-stik el-scooter som borger selv har anskaffet?

02-02-2021 af Mia Rasmussen

Ja, det plejer vi egentlig også.
Spørgsmålet her handler om en borger, der først har søgt om en el-scooter. Mens vi er i gang med at oplyse sagen, køber han en el-scooter selv.
For at kunne vurdere, hvorvidt borger vil være berettiget til en el-scooter fra os, kræver det at vi udover den allerede indhentede statusattest også indhenter en generel helbredsattest.
Så det er mere i det lys...hvor meget arbejde er det rimeligt at lægge i en sådan sag?

Svar 3 af 4 - El-stik til el-scooter

02-02-2021 af Pernille Koch Christiansen

vi giver afslag på det og sagsbehandler ikke sagen.

Svar 4 af 4 - El-stik til el-scooter

02-02-2021 af Tina Jeppesen

Vi plejer ikke at indhente attester for at lave sådanne vurderinger - der plejer vi at vurdere det ud fra ganganalyse og kørselsbehov. Så vi plejer ikke at lave en meget gennemgribende vurdering.

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Eldrevne kørestole med manuel direkte styring

Emner
Sagsbehandling og bevilling