APV-hjælpemidler til Friboligplejehjem

10-02-2021 af Camilla Fog

Kære Kolleger.
Vi har en borger boende på et bofællesskab under friplejeboligloven. Det er en selvejende institution med egen bestyrelse.
(Her er hjælpen visiteret efter SEL 83 og 87 og boligerne udlejes efter 105 i almenboligloven.)

Nu søger de om et sejl til en borger (som hører til vores kommune). Det er et helt almindeligt sejl.
Vi afviser ansøgningen med argumentationen, at det er et APV-hjælpemiddel - som de selv skal sørge for.

I deres eget ydelseskatalog skriver de, at botilbuddet selv udlåner:
lift på badeværelse og i stue, (eleverbar seng og madras og badebåre).

Bostedet oplyser at de samarbejder med mange kommuner og at det er meget forskelligt om kommunerne bevilger APV-hjælpemidler eller ej.

Ergoterapeuten på bostedet er blevet oplyst af deres ledelse, at hver gang de går ind til en borger, skal de anse det som at de går ind i borgers eget hjem, som om var det i hjemkommunen. Og derfor skal hjemkommunen også bevilge APV-hjælpemidler.

I arbejdsmiljøloven (bekendtgørelsen) står følgende :
2. Loven omfatter arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Undtaget er
arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, med de begrænsninger, der følger af 59 om unge under 18 år,


HAR NOGLE ERFARINGER MED OM DER ER NOGET VI SKAL VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOMME PÅ/ NOGET VI HAR OVERSET?

Eller tænker I også, at det er friboligplejehjemmet der skal levere sejl?

mvh
Camilla Fog


Svar 1 af 5 - Friplehjem

10-02-2021 af Pia Lykkegaard

Hvis friplejehjemmet betaler lønnen til medarbejderne, er de vel arbejdsgiverne og skal stille APV-hjælpemidler til rådighed?

Svar 2 af 5 - APV-hjælpemidler til Friboligplejehjem

10-02-2021 af Tina Jeppesen

Umiddelbart ville jeg også sige, at friplejehjemmet selv skal stå for APV-hjælpemidlerne, men jeg vil dog mene, at et sejl er et personligt hjælpemiddel og derfor noget betalingskommunen skal bevilge på lige fod med fx kørestole, rollatorer m.m.

Svar 3 af 5 - APV

10-02-2021 af Louise Hansen

Jeg er enig i, at Friplejehjemmet selv skal sørge for APV-hjælpemidler.
Jeg tænker, om Friplejehjemmet opfatter et sejl som et basisinventar, for så kan det være kommunen, der skal sørge for det.

Jeg vil ikke mene, at et standardsejl er et personligt hjælpemiddel. I min optik bliver et sejl først et personligt hjælpemiddel, når det specialsyes til borger.

Svar 4 af 5 - Sejl

10-02-2021 af Anne Kjuul Kristensen

I Esbjerg kommune har man besluttet at standard sejl er et APV-hjælpemiddel og at specialsyede sejl bevilges efter 112.

Svar 5 af 5 - sejl

10-02-2021 af Helle Lausten

I Randers Kommune betragter vi standard sejl som arbejdsredskaber, som skal stilles til rådighed af arbejdsgiver iht Lov om Arbejdsmiljø 15. Dermed vurderer vi, at friboligplejehjemmet skal stille et standardsejl til rådighed for at personalet kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Specialsyede sejl behandler vi som hjælpemiddel iht LSS 112.Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Hjælpemidler til at skifte stilling
Hjælpemidler til at løfte personer

Emner
APV-hjælpemidler