Lægeerklæring i forhold til kugle-/kædedyne

23-03-2021 af Maja Ørtenblad

Jeg skal indhente lægeerklæring i forhold til alle ansøgning om dynerne.
Jeg vil gerne lave en standard til børn, voksne og psykiske.
Jeg føler, at der er behov for forskellige beskrivelser/svar.
Hvad gør I andre og er der evt. nogen, der har nogen jeg må låne?

Svar 1 af 4 - Lægefaglige oplysninger, kugledyne

23-03-2021 af udmeldt bruger

I Sorø kommune beder vi om at få udleveret en kopi af journalen fra den lægefaglige instans, som har udredt den helbredsmæssige problemstilling.

Formålet er at vi har dokumentation for, at der er tale om en færdigudredt og færdigbehandlet borger - og at vi har mulighed for at fastslå, om borger evt. er i regionalt regi, hvor vi kun skal bevilge, hvis borger er færdigbehandlet og der er en vurdering af at tyngdedyne skal bevilges som hjælpemiddel.

Vi beder sjældent om attester som supplement til journalen.

Svar 2 af 4 - Forslag til lægeerklæring

23-03-2021 af Gritt Ørnbo

Jeg har lavet denne standard for en del år siden. Den er lang og må meget gerne kortes ned så bliver det også nemmere for lægen at forholde sig til spørgsmålene:

Borger har søgt om en specialdyne i form af en (...f.eks. kugledyne...).
For at kunne vurdere ansøgningen korrekt, har Køge Kommune derfor behov for følgende oplysninger:

Hvad er patientens diagnose(r)?

Jeg vil gerne have besvaret følgende for hver diagnose:
Hvor længe har patienten haft diagnosen?
Hvilken behandling modtager patienten for sin lidelse nu?
(Det kan være medicin, fysioterapi, psykoterapi, musikterapi, samtaler, motion eller andet)
Hvor længe har denne/disse behandling(er) været i gang, og er den/de blevet fulgt?
Har der været nogen effekt af behandlingen?
Er der en plan for det videre forløb i behandlingssystemet, eller er patienten færdigbehandlet?
Er alle behandlingsmuligheder udtømt?
Har der været afprøvet Melatonin-behandling?
- Hvis ja hvilken effekt havde Melatoninen?
- Hvis nej hvad er årsagen til, at Melatonin ikke er afprøvet?

Er indsovnings- og søvnproblemer kendt hos jer?
- Hvis ja: Hvor længe har patienten haft indsovnings- og søvnproblemer?
Er der forsøgt behandling af disse i form af søvnhygiejniske tiltag og/eller medicin?
- Hvis ja: Hvilke?

Er der afprøvet tyngdedyne?
Hvis ja:
- Hvilken type dyne er afprøvet?
- Hvornår og hvor længe er dynen afprøvet?
- På hvilke tider af døgnet?
- Hvilken effekt havde dynen?
Mindre medicin/supplement til medicin?
Ændret adfærd (f.eks. ændret konfliktniveau, selvskadende adfærd, større mental rummelighed, bedre koncentration)?
Ændret døgnrytme (f.eks. hurtigere indsovning, længere søvn, ændringer i opvågninger og sengetid)?
Flere selvstændige dagligdags aktiviteter end tidligere?
Ændret socialt samspil med de nærmeste (f.eks. familie, venner, skole)
Generel trivsel?
- Kunne samme virkning være opnået på anden måde?

Svar 3 af 4 - spørgsmål

23-03-2021 af Maria R.M Vogt

Man skal være obs på, at lægen kun er forpligtet til at besvare få spørgsmål, i en statusattest. Dette uden at have set borger, men blot ud fra journaloplysninger.
Ønsker man en lægeerklæring f.eks. en specifik helbredsattest, skal man anmode om sådan en.
Det koster noget mere, end blot en statusattest.

Jeg har få spørgsmål i mine anmodninger, som er dækkende for det vi har behov for at vide. Lægen skal udelukkende jf. PA tage stilling til varighedskriteriet og om medicinsk behandling har været på tale. Det er en misforstået sandhed at man skal have afprøvet melatonin inden en sansedyne kan komme på tale.
Der skal blot være taget stilling til medicinske og ikke medicinske tiltag.
Kan informere om, at der kommer 2 kurser i forbindelse med sansehjælpemidler, herunder indhentning af oplysninger screeningsredskaber til at understøtte vurderingen, som i den sidste ende ligger hos os
/maria

Svar 4 af 4 - Bevilling/afslag

23-03-2021 af Annie Ellegaard

Til Maria R M Vogt:
Du skriver, at der kommer 2 kurser ifm sansehjælpemidler.
Har du evt. et link til disse kurser eller anden info, så jeg kan finde dem?
Og vil du evt. dele dine anmodninger til lægen?
pft.

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Hjælpemidler til sansestimulering gennem fysisk berøring

Emner
Sagsbehandling og bevilling